Visuhoor Visuhoor@groups.io

Group Description

Besloten mailgroep voor visueel gehandicapten die gebruikmaken van hoortoestellen, of overwegen dat te gaan doen, deskundigen en andere betrokkenen.

Group Information

  • 39 Members
  • 733 Topics, Last Post:
  • Started on

Group Settings

  • All subscribers can post to the group.
  • Posts to this group do not require approval from the moderators.
  • Messages are set to reply to group.
  • Subscriptions to this group require approval from the moderators.
  • Archives are visible to subscribers only.
  • Wiki is visible to subscribers only.
  • Members can set their subscriptions to no email.

 or  Log In If You Are Already A Member

Message History

Group Email Addresses