Date   
MeatBall Zoom Meeting - Sat, 2021-02-27 #cal-notice By VikingRadioNet@groups.io Calendar ·
MeatBall Zoom Meeting - Sat, 2021-02-27 17:00-18:00 #cal-reminder By VikingRadioNet@groups.io Calendar ·
Updated Event: MeatBall Zoom Meeting #cal-invite By VikingRadioNet@groups.io Calendar ·
MeatBall Zoom Meeting - Sun, 2021-02-21 #cal-notice By VikingRadioNet@groups.io Calendar ·
MeatBall Zoom Meeting - Sun, 2021-02-21 17:30-18:30 #cal-reminder By VikingRadioNet@groups.io Calendar ·
MeatBall Zoom Meeting - Sun, 2021-02-14 #cal-notice By VikingRadioNet@groups.io Calendar ·
MeatBall Zoom Meeting - Sun, 2021-02-14 17:30-18:30 #cal-reminder By VikingRadioNet@groups.io Calendar ·
Updated Event: MeatBall Zoom Meeting 2 messages #cal-invite By VikingRadioNet@groups.io Calendar ·
Echolink idag 3 messages By VE3NR Göran Almemo ·
Event: MeatBall Zoom Meeting #cal-invite By VikingRadioNet@groups.io Calendar ·
Meatball Net Zoom meeting. #Nät By N5HC Conny Jonsson ·
Unbelievable "Private" Army Museum 2 messages By VE3NR Göran Almemo ·
Mail from Rainer 4 messages By W4LEI Kjell Leiwert ·
A small thing from Rainer SM5LBR 4 messages By W4LEI Kjell Leiwert ·
Happy New Year from VE3NR/SM7BUR 2 messages By VE3NR Göran Almemo ·
Jul 12 messages By W1OYI Bo Haraldsson ·
Förslag till andra frekvenser och tider för våra radio nät By VE3NR Göran Almemo ·
Hjälp oss med vår namninsamling för att påverka den nya migrationslagen 2 messages By VE3NR Göran Almemo ·
Vi hörs på 40M före ordinarie nät på lördagar och söndagar By VE3NR Göran Almemo ·
FW: Hjälp oss med vår namninsamling för att påverka den nya migrationslagen By K7TV Erik Basilier ·
1 - 20 of 50