Date   
New Subscriber - herdboss285@gmail.com has joined VikingRadioNet@groups.io By Bert VE3NR ·
New EchoLink Version 6 messages By Bert VE3NR ·
Meatballnet Zoom meetings every Saturday at 1700 UTC By Bert VE3NR ·
Echolink idag 3 messages By Bert VE3NR ·
Meatball Net Zoom meeting. #Nät By N5HC Conny Jonsson ·
Unbelievable "Private" Army Museum 2 messages By Bert VE3NR ·
Mail from Rainer 4 messages By W4LEI Kjell Leiwert ·
A small thing from Rainer SM5LBR 4 messages By W4LEI Kjell Leiwert ·
Happy New Year from VE3NR/SM7BUR 2 messages By Bert VE3NR ·
Jul 12 messages By W1OYI Bo Haraldsson ·
Förslag till andra frekvenser och tider för våra radio nät By Bert VE3NR ·
Hjälp oss med vår namninsamling för att påverka den nya migrationslagen 2 messages By Bert VE3NR ·
Vi hörs på 40M före ordinarie nät på lördagar och söndagar By Bert VE3NR ·
FW: Hjälp oss med vår namninsamling för att påverka den nya migrationslagen By K7TV Erik Basilier ·
Kåldolmsnätet 2 messages By VE7SWE Maths ·
Artificiell Intelligens - synpunkter från Max Tegmark 2 messages By K7TV Erik Basilier ·
Senaste baket... By Bert VE3NR ·
Vikingnätet onsdag 08-26-20 By W1OYI Bo Haraldsson ·
NY FREKVENS PÅ 40M (7.190 MHz.) 4 messages #Nät By N5HC Conny Jonsson ·
svenskar i USA 6 messages By SM7WT (right) K7BV (left) in Visalia 2010 ·
1 - 20 of 44