Rose Maries antennproblem


SM7WT (right) K7BV (left) in Visalia 2010
 

Hej Rose Marie!
Hittar ingen direktadress till dig så provar här. Jag har hört om ditt problem med antenntillstånd och känner en expert (advokat) på sådana problem i USA, som kanske kan vara till hjälp.
Hör av dig på sm7wtstan@...    73! StenVirusfritt. www.avast.com