Återupplivning av KåldomsNätet


N5HC Conny Jonsson
 

Hej,

Efter några dagars test på 40 meter har vi haft ganska goda signal styrkor runt 0100 UTC.

Men även ovanför 7200 har det tidvis varit trångt på frekvenserna.

Jag och Peter föreslår följande rutin:

Tid och frekvens tabel.

Minut  QRG

45     7200.0 
47     7202.5
49     7205.0
51     7207.5
53     7210.0
55     7212.5
57     7215.0
59     7217.5

N5HC ropar de första 20 sekunderna i första minuten och W4KEL ropar de 20 första sekunderna
i den andra minuten.
 
Blir det störning går man till nästa, är det lugnt och nån mer än KEL/HC dykt upp ligger man kvar
tills endera man tröttnat eller att det blir störning.

Dessutom så kommer vi att börja 45 minuter efter varje hel timme.

Vi börjar alltså klockan 0045 UTC på 7200. Jag (N5HC) ropar de 20 första sekunderna. En minut senare börjar Peter (W4KEL) ropa på de 20 första sekunderna.

Om ingen kontakt etableras byter vi till nästa frekvens i tabellen och repeterar ovanstående rutin.

Förhoppningsvis hittar vi en användbar frekvens. Om inte, så provar vi igen 0145 och 0245 UTC.

--
Conny
N5HC


N5HC Conny Jonsson
 

Även med 3 frekvenser och 5 tider är det svårt att hitta en ledig frekvens under helgen. Vilket är bra ur utbrednings synpunkt, men inte så bra för utvärdering av KåldomsNätet.

Tror att vi kommer ha bättre framgång under vardagarna.

--
Conny
N5HC


N5HC Conny Jonsson
 

Preliminärt utvärderings schema för återupplivning av KåldomsNätet

  • 2200, 2300, 0000, 0100, 0200 UTC 7.179MHz +/- QRM
  • 2205, 2305, 0005, 0105, 0205 UTC 7.187MHz +/- QRM
  • 2210, 2310, 0010, 0110, 0210 UTC 7.197MHz +/- QRM
Om ni har förslag till frekvenser och tider skicka en kommentar.

--
Conny
N5HC