SM5RQ Martin Persson (SK)


Bert VE3NR
 

Hejsan,

Läste just i senaste QTC att SM5RQ/Martin gått ur tiden. Jag vet att flera
 av Köttbullarna kände Martin.

73 Göran VE3NR/SM7BUR

Join VikingRadioNet@groups.io to automatically receive all group messages.