Vertalers TheOriginalVertalers@groups.io

Group Description

Sinds september 1998 staat een voortdurend groeiende groep vertalers Nederlands in de hele wereld met elkaar in verbinding via de vertalerslijst, opgericht door Laura Blijleven-Bergmans, en sinds 2001 beheerd door Marga Blankestijn en Willem Witteveen. Vertalers van en naar alle talen zijn welkom. Je kunt er vertaalvragen stellen over termen en begrippen waar je zelf ondanks al je woordenboeken, encyclopedieën en internetzoektochten niet uitkomt, en van gedachten wisselen over zaken als de nieuwe spelling, lokalisatie van cultuurgebonden begrippen, wat te doen tegen de oprukkende invloed van het Engels, en nog veel meer. Naast een forum voor discussie is de lijst ook een plaats om projecten met elkaar te delen, tips uit te wisselen, en het broodnodige contact te onderhouden met de cultuur van je bron- of doeltaal.

Group Information

 • 687 Members
 • 15,372 Topics, Last Post:
 • Started on

Group Settings

 • All subscribers can post to the group.
 • Posts to this group do not require approval from the moderators.
 • Messages are set to reply to group.
 • Subscriptions to this group require approval from the moderators.
 • Archives are visible to subscribers only.
 • Wiki is visible to subscribers only.
 • Members can edit their posts.
 • Members can set their subscriptions to no email.

 or  Log In If You Are Already A Member

Message History

Group Email Addresses