Knudsen kører med klatten


Tyge Fogh
 
Edited

Så er Studens holdturnering slut. Talende Oldermand og hans kumpaner(Henrik Knudsen-Ole Majgaard, Birger Jonasen-Jesper Poulsen) tog sig af mesterskabet i suveræn stil. En enkelt kamp blev tabt med beskedne 9,14 men resten var tocifrede gevinster.
Andenpladsen blev indtaget af Preben Thaarup-Dan Nybo Jensen og Martin Christoffersen-Vibeke Lund.
Henrik Kruse Petersen-Leif Nygaard med Kim Nørgaard Nielsen-Troels Husted Jensen indtog trediepladsen ret kort derefter.

Tillykke fra dem der bar.

Lidt modspil kan studeres nedenfor:

Lavinthal kan bruges mange steder, ikke blot til at dirigere modspillet når bordet har singleton i udspilsfarven.

En simpel definition: Et usædvanligt højt eller lavt afkast/tilspil antyder værdier/trumfningsmulighed i henholdsvis højere eller lavere farve.

Nedenfor 3 spil fra de sidste 3 dage hvor Lavinthal hjalp til/kunne hjælpe til:

Du bruger måske andre, men her er modspilsaftalerne:
4. højeste, gammeldags honnørudspil
Første afkast mod sans mulig Lavinthal
Første afkast mod farve kald/afvisning
Efterfølgende afkast markering af oprindelig længde
Omvendt forsinket kald mod sans

Du får lov til at lege med østs kort. Her er hvad du ser efter åbningsudspillet:
Ø/NS	♠ K84
  	 K63
     EB862
    ♣ KD
     ┌─N─┐ ♠ EBT2
     V  Ø  DB42
     └─S─┘  KT3
        ♣ 64

Ø    S    V    N    
2*1	P	2♠*2	D
P	3♣	P	3
P	3U	AP

*1: IK. 6-11. 4+4+ i major
*2: IK. Præference

Udspil: ♠3
Udspillet løber over ♠T rundt til syds ♠D.
Syd spiller D hjemmefra, vest bidrager med 9 og øst stikker straks med K.
Har vest ♣E eller E er kontrakten nede med gennemspil af ♠K. Men hvilket es?
Om igen: Der er ingen grund til at stikke straks med K så øst falder fra. Syd kniber igen i ruder og øst tager stikket med K. Vest bidrager denne gang med 7.
Hvad spiller øst igen?
Både øst og vest kan se at et omvendt forsinket kald fra vest er ligegyldigt. Vests tilspil bruges i stedet til Lavinthal: Høj-lav=E. Lav-høj=? Vest har ikke nødvendigvis et es, så den naturlige rækkefølge af tilspil, lav-høj lover ikke ♣E.
Har spilfører ♣E, kan kontrakten ikke sættes og øst må stadig forsøge sig med hjerter igen.
Her viste vest E og hjertertilbagespillet sætter 3U med denne sits:
12   ♠ K84
Ø/NS   K63
     EB862
    ♣ KD
♠ 9753  ┌─N─┐ ♠ EBT2
 E98  V  Ø  DB42
 97   └─S─┘  KT3
♣ T952     ♣ 64
    ♠ D6
     T75
     D54
    ♣ EB873 
Uden hjælp fra Lavinthal er det dog ikke et frit gæt. Har syd ♣E, giver klør tilbage formentlig kontrakten(♣B er her en nødvendig hjælp). Har syd E, kan det meget vel være der kun er 8 stik før syd selv skal finde det niende.

Igen placerer du dig tungt og solidt i østs stol. Stillingen efter meldinger og udspil:
27   ♠ T8
S/Ingen 986
     KDB4
    ♣ T876
     ┌─N─┐ ♠ B32
     V  Ø  ED5
     └─S─┘  T873
        ♣ K52

S    V    N    Ø    
1U	AP

Udspil: 3 
E eller D i første stik?
Uanset hvad vest har i hjerter, er det ligegyldigt for ØVs stikantal i farven.
Så hvorfor ikke starte med D for at opklare om syd har K, som han næppe lader være med at stikke med.
D holder stik. Øst tager E og hvad så?
Måske skal der skiftes til en sort farve nu, men hvilken? Måske kan makker se det?
Hjerter igen og vest tager B og K. På K lægger øst 3.
Vest fortsætter med ♣3 og ØV tager 3 klørstik. En bet med denne sits:
S/Ingen ♠ T8
 	 986
     KDB4
    ♣ T876
♠ 9654  ┌─N─┐ ♠ B32
 KB73  V  Ø  ED5
 52   └─S─┘  T873
♣ EB3      ♣ K52
    ♠ EKD7
     T42
     E96
    ♣ D94 
Det lykkedes kun 2 gange at sætte 1U ud af de 12 gange syd spillede denne kontrakt.

En sidste gang har du valgt østs plads og igen er der spillet ud:
5    ♠ 972
S/NS   KB2
     865
    ♣ DB76
     ┌─N─┐ ♠ K5
     V  Ø  D96
     └─S─┘  KDT943
        ♣ K3

S    V    N    Ø    
1U*1	AP

*1: 12-14

Udspil: ♠4
♠K tager første stik. Spar retur og vest tager yderligere 4 sparstik.
Øst ønsker ruderfortsættelse, men kan ikke undvære kort i hjerter eller klør for at afgive Lavinthal kald til ruder. Hvad så?
Det bedste øst kan gøre er at lægge en mellemstor ruder og efterfølgende markere omkring denne. Til de 3 sidste sparstik lægger øst 4, 3 og 9. Makker jeg har hverken hjerter eller klør. Garanterer ikke værdier i ruder, men rudertilbagespi ser bedst ud set fra øst.
Hvis øst har hjerterværdier lægges 9, 3 og 4.
Hvis øst har klørværdier lægges 3, 4 og 9.

Hele spillet:
5    ♠ 972
S/NS   KB2
     865
    ♣ DB76
♠ EB843 ┌─N─┐ ♠ K5
 T43  V  Ø  D96
 B7   └─S─┘  KDT943
♣ T82      ♣ K3
    ♠ DT6
     E875
     E2
    ♣ E954 
Lavinthal skal selvfølgelig bruges med omtanke. Kritikløst kald til enhvert es eller konge fører næppe frem i længden.
Og ethvert første afkast er ikke nødvendigvis Lavinthal. Det er ikke altid man har noget at kalde til.

Join Studen@groups.io to automatically receive all group messages.