Studen spiller på RealBridge onsdag 5. januar og 12. januar


Tyge Fogh
 

Vi må spille live hvis vi ønsker det med de aktuelle restriktioner, men oldermandsrådet har vedtaget at der tidligst bliver live bridge på Høffdingsvej 19. januar. Om det bliver tilfældet afgør oldermandsrådet efter Mette Minks pressemøde primo uge 3.
 
5. januar spiller vi en enkeltaftens parturnering
 
Ingen forhåndstilmelding. Spillelokalerne er åbne fra ca 18.30. Bar mød op og sæt dig ved et bord over for din makker

Klik her for at gå til turneringen

 
Turneringerne starter kl 18.45

 
Hvis din foreningsmakker er ramt af fravær eller ikke vil spille online bridge er du velkommen til at tage en substitut med.

12. januar spiller vi igen en enkeltaftens turnering. Denne gang imps across the field. Mere information når vi nærmer os.

Gid i må tage mange stik (Det bliver vel det 4. næste gang)
Oldermændene
 

Join Studen@groups.io to automatically receive all group messages.