Date   
POTA! By Joe KCØOIO · #335 ·
POTA Today By Joe KCØOIO · #329 ·
Lunch hour pota opportunity By Joe KCØOIO · #321 ·
Lunch hour pota opportunity By Joe KCØOIO · #318 ·
After Action Report By Joe KCØOIO · #311 ·
POTA possibility By Joe KCØOIO · #297 ·
W0EQO is back! By Joe KCØOIO · #283 ·
Lunchtime POTA By Joe KCØOIO · #278 ·
Lunchtime POTA By Joe KCØOIO · #274 ·
Pota uploads going live By Joe KCØOIO · #272 ·
SARA W0JH 147.060 Repeater Down By Joe KCØOIO · #264 ·
SARA POTA Day Final Plan Update By Joe KCØOIO · #262 ·
End Fed Half Wave antenna w/ homebrew 49:1 balun By Joe KCØOIO · #247 ·
End Fed Half Wave antenna w/ homebrew 49:1 balun By Joe KCØOIO · #241 ·
In case you forget..... By Joe KCØOIO · #232 ·
Ground Bar for shack By Joe KCØOIO · #222 ·
Looking for update about the EFHW antenna By Joe KCØOIO · #184 ·
RF in the shack at W0EQO - advice needed By Joe KCØOIO · #175 ·
RF in the shack at W0EQO - advice needed By Joe KCØOIO · #167 ·
RF in the shack at W0EQO - advice needed By Joe KCØOIO · #156 ·
1 - 20 of 39