O-ring@groups.io

O-ringen er et forum for gjensidig hjelp mellom oversettere til og fra norsk. Gruppen ble opprettet i november 1999 og var i starten bare en liste over epost-adresser. Senere ble den lagt om til Yahoo Groups-systemet, før den i 2018 migrerte over til groups.io

Group Information

 • 368 Members
 • 26,926 Topics , Last Post:
 • Started on

Group Email Addresses

Group Settings

 • All members can post to the group.
 • Posts to this group do not require approval from the moderators.
 • Posts from new users require approval from the moderators.
 • Messages are set to reply to group.
 • Subscriptions to this group do not require approval from the moderators.
 • Not listed in the Groups.io directory.
 • Archive is visible to members only.
 • Wiki is visible to members only.
 • Members can edit their messages.
 • Members can set their subscriptions to no email.

 or Log In If You Are Already A Member

Archived Messages