Militia Brabantia MilitiaBrabantia@groups.io

Tabletop Miniatures Wargames Club in Eindhoven

Militia Brabantia is een wargames club in de omgeving van Eindhoven die zich toespitst op voornamelijk "Miniature Tabletop Wargames". Dit zijn strategische spelen waarbij door middel van miniaturen (historische, fantasy en SciFi) veldslagen worden gespeeld. Wij zijn een hechte groep die via onze gezamenlijke hobby op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste spelers om onze hobby mee te delen. 

Kom dan gerust eens langs. Ook als je geen ervaring hebt maar eens meer wilt weten over deze fantastische hobby ben je meer dan welkom!

-Samen wargames spelen 
-Laagdrempelig contact met andere spelers 
-De hobby onderling levend houden
-Elkaar ondersteunen bij het uitvoeren van de hobby 
-Uitwisselen van ideeën via het Forum (incl. digitaal archief) 
-Gezamenlijke projecten opstarten
-Organisatie van toernooien 
-Uitnodigingen van andere verenigingen / organisaties 
-Introductie nieuwe spelen 
-Voorraad scenery en andere spullen 
-Lenen van miniaturen
-Gezellig samenzijn 

Deze discussiegroep is bedoeld om uitnodigingen en uitdagingen voor spellen tijdens de Militia Brabantia dagen te uiten naar de leden van deze club, en om hobby gerelateerde informatie uit te wisselen. Tevens biedt deze lijst ruimte om foto's te plaatsen.

 

ENGLISH VERSION:

Militia Brabantia is a wargames club in the Eindhoven area that focuses on "Miniature Tafelop Wargames". These are strategic games in which battles are played through miniatures (historical, fantasy and Scifi). We are a close-knit group that are looking for new enthusiastic players to share our hobby.

This discussion group is meant to express invitations and challenges for games during the Militia Brabantia days to the members of this club, and to exchange hobby related information. This list also offers space for posting photos.

Group Information

  • 17 Members
  • 486 Topics, Last Post:
  • Started on

Group Email Addresses

Group Settings

  • All members can post to the group.
  • Posts to this group do not require approval from the moderators.
  • Messages are set to reply to group.
  • Subscriptions to this group require approval from the moderators.
  • Archive is visible to members only.
  • Wiki is visible to members only.
  • Members can edit their messages.

 or  Log In If You Are Already A Member

Archived Messages