Re: FTDX101MP overshoot


Roberto
 

Ok merci.

73 RobertoVerzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: F5PNI <f5pni@...>
Datum: 01-03-2021 15:40 (GMT+01:00)
Aan: FTDX101D@groups.io
Onderwerp: Re: [FTDX101D] FTDX101MP overshoot

Hi Roberto,
No ALC overshoot problem on the MP version

Best 73

Join FTDX101D@groups.io to automatically receive all group messages.