ΠΡ: Fwd: CONTROL TYPE C


Dimitris Papadopoulos - SV2CCA
 

 

 

Στάλθηκε από την Αλληλογραφία για τα Windows

 

Από: Prosistel assistenza-help
Αποστολή: Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 10:54 πμ
Προς: sv2cca@...
Θέμα: Re: Fwd: CONTROL TYPE C

 

    Hi Dimitris,

we’re talking of a rotator system from very old days ... when computer remoting was pretty far to come.

The “C” series had built in interface to communicate with a few easy commands just through the serial 232 standards.

From ourselves it had not a software.

Are the attached info useful to understand something of it?

 

Thanks, bye

Piero

tech. dept.

Pro.Sis.Tel.-------- Messaggio Inoltrato --------

Oggetto:

CONTROL TYPE C

Data:

Fri, 24 Dec 2021 15:37:16 +0200

Mittente:

Dimitris Papadopoulos mailto:sv2cca@...

A:

prosistel@... mailto:prosistel@...

 

Dear Jianni,

 

I contacted Dave, AA6YQ (DXLab’s programmer) regarding adding Type C Controller to his software.

He replied back, saying he was unable to find any info on Type C Controller, so im asking you if you could

Forward me relevant info he could use or even post them urself on DXLab forums, in order to be able to add the Controller.

He has already added Type D Controller, so he is looking forward to do the same for Type C.

 

Thanks in advance,

Dimitris, SV2CCA

 

 

 

Στάλθηκε από την Αλληλογραφία για τα Windows

 

 

Mail priva di virus. www.avast.com