Re: Slow Loading DXKeeper


Magnus A
 

Jag har från och med 8:e mars inte längre tillgång till denna mejl pga en tjänsteresa.
Om du försöker att anmäla dig till VII:e graden i Skara 13/3 så var sista anmälningsdatum söndagen 6/3.
Jag kommer inte att se din anmälan.

mvh RPR-RAR Magnus Aronsson

Join DXLab@groups.io to automatically receive all group messages.