Topics

Adli Bilişim Anketi

mesut ozel
 

Sayın Grup Üyeleri

 

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülen “Kurumsal Adli Bilişim Modeli ve Eğitim Uygulaması” konulu tez çalışması kapsamında, hazırlanan ankete ait kısayol aşağıda sunulmuştur.

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtITXY2OHVnS19iRUZ1Z0lqdTk0N3c6MA

 

Çalışma ile adli bilişimde yetişmiş ve yetişmekte olan insan gücünün yeterlilikleri ile isterlerinin belirlenmesi, eğitim ihtiyaç matrisinin oluşturulması, ilgili personele ve kurumlara ışık tutmak üzere kurumsal adli bilişim yeteneğinin kazanılması/geliştirilmesi/güçlendirilmesi maksadıyla paydaşların görüş ve önerilerinin alınması hedeflenmektedir.

 

Dileyen katılımcılara ankete ilişkin sonuç ve değerlendirmelerin gönderileceğinin bilinmesi önem arz etmektedir.

Katkılarınız ve ayırdığınız zaman için teşekkür eder, saygılar sunarız.

 

Mesut ÖZEL Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ANKARA, TÜRKİYE