Date   
Simple spur fix By John KC9OJV · #59119 ·
Simple spur fix By John KC9OJV · #59093 ·
Simple spur fix By John KC9OJV · #59078 ·
Simple spur fix By John KC9OJV · #59065 ·
Simple spur fix By John KC9OJV · #59035 ·
Simple spur fix By John KC9OJV · #58987 ·
Harmonics measured by Warren. How bad? By John KC9OJV · #57859 ·
Proposed fix for Harmonics Issue By John KC9OJV · #56874 ·
Harmonic performance - SSB vs CW By John KC9OJV · #56212 ·
Harmonic performance - SSB vs CW By John KC9OJV · #55847 ·
AGC manual rf gain versus KD8CEC ATT rf gain software By John KC9OJV · #54624 ·
RFI from uBitx TX after AGC and other mods installed By John KC9OJV · #53526 ·
RFI from uBitx TX after AGC and other mods installed By John KC9OJV · #53512 ·
RFI from uBitx TX after AGC and other mods installed By John KC9OJV · #53504 ·
RFI from uBitx TX after AGC and other mods installed By John KC9OJV · #53493 ·
RFI from uBitx TX after AGC and other mods installed By John KC9OJV · #53470 ·
RFI from uBitx TX after AGC and other mods installed By John KC9OJV · #53450 ·
RFI from uBitx TX after AGC and other mods installed By John KC9OJV · #53426 ·
RFI from uBitx TX after AGC and other mods installed By John KC9OJV · #53415 ·
RFI from uBitx TX after AGC and other mods installed By John KC9OJV · #53147 ·
1 - 20 of 68