Re: Save power supply voltage for uBitx V6

Rene
 

Misschien wel maar ik gebruik ook banken net 4 batterijen en ik pak gewoon uit de bak wat ik heb en dus niet naar de winkel

Join BITX20@groups.io to automatically receive all group messages.