Date   
Florida Defaults By Thomas Battiato · #397 ·
Red Bull at Mt. Lebanon By Thomas Battiato · #394 ·
ASSL Florida v Valdosta By Thomas Battiato · #388 ·
ASSL Week 31 Florida Defaults By Thomas Battiato · #374 ·
ASSL Play File: Florida v Mt. Lebanon By Thomas Battiato · #371 ·
Florida Defaults By Thomas Battiato · #351 ·
Florida Defaults By Thomas Battiato · #331 ·
Florida Defaults By Thomas Battiato · #316 ·
ASSl Florida v Silver City By Thomas Battiato · #307 ·
Florida Defaults By Thomas Battiato · #294 ·
Florida Defaults By Thomas Battiato · #273 ·
Florida v Red Bull By Thomas Battiato · #262 ·
Florida Defaults By Thomas Battiato · #253 ·
Florida Defaults By Thomas Battiato · #232 ·
Florida v Cascade: Series Replayed By Thomas Battiato · #226 ·
Florida v Cascade By Thomas Battiato · #216 ·
ASSL 79: Results Harpers Ferry at Hamilton 918 By Thomas Battiato · #208 ·
Florida Defaults By Thomas Battiato · #198 ·
Florida Defaults By Thomas Battiato · #181 ·
Results, Florida 4, Cut and Shoot 1 By Thomas Battiato · #170 ·