Last edited · 1 revision  

 ; Forslag til konfigurering av TNC-X med X-Digi for bruk med WIDEn-N.
;
; Oppdatert 01 des 2010 ved la6im@famutne.net, etter tips fra la3qma@aprs.la
;
; X-Digi kortet konfigureres via serieporten på TNC-X, og er avhengig av
; en funksjonell TNC-X for å fungere.
;
; Sjekk filens innhold for merknader i parantes, og juster/editer vedkommende linje som
; nødvendig. Sjekk også manualen for både TNC og X-Digi kortet.
;
; Innholdet kan benyttes på X-DIGI versjon 1, 2 og 3.
;
;
C.	Set Digipeater Callsign:	URCALL	(sett inn Callsign)
A.	Set Digipeater Alias:		URDIGI	(Samme Callsign som over)
F.	Set UIFlood Callsign:		NOR	(for evt aktivisering av NORn-N, ellers tom)
L.	Set UIFlood Limit:		3	(sett max antall NOR hopp)
T.	Set UITrace Callsign:		WIDE	(for aktivisering av WIDEn-N)
M.	Set UITrace Limit:		3	(sett max antall WIDE hopp)

1.	Set UICall 1:	WIDE1-1		(settes alltid til WIDE1-1)
2.	Set UICall 2:
3.	Set UICall 3:
4.	Set UICall 4:
5.	Set UICall 5:
6.	Set UICall 6:
7.	Set UICall 7:
8.	Set UICall 8:

D.	Set Dupe Time (x5 secs):	3   (gir 15sek, kan evt økes til 4)

B.	Set Beacons	(se nedenfor)
Q.	Quit		(avslutter programmering)


; Eksempel på Beacon oppsett:

 Beacon Configuration Menu

0.	Beacon Destination Call :	APNX02	(endres iht benyttet firmware versjon, APNX02, APNX03, osv)
1.	Beacon 1 Path :	(intet - dvs sender kun lokalt)
2.	Beacon 2 Path :	WIDE2-1    (via ett hopp)
3.	Beacon 3 Path :	WIDE2-2    (via to hopp)
4.	Beacon 4 Path :

5.	Beacon 1 inteval (x5 secs):	00120 Offset :	0    (hvert 10.min)
6.	Beacon 2 inteval (x5 secs):	00360 Offset :	240   (hvert 30.min)
7.	Beacon 3 inteval (x5 secs):	00720 Offset :	120   (hver time)
8.	Beacon 4 inteval (x5 secs):	00720 Offset :	255   (hver time)

A.	Beacon 1 text:	!0000.00NS00000.00E#PHG0000 W3,NORn Stavanger (editer som nødvendig)
B.	Beacon 2 text:	!0000.00NS00000.00E#PHG0000 W3,NORn Stavanger (editer som nødvendig)
C.	Beacon 3 text:	!0000.00NS00000.00E#PHG0000 W3,NORn Stavanger (editer som nødvendig)
D.	Beacon 4 text:

; Alle beacon over bruker symbolet "Grønn stjerne" med "S", dvs WIDEn-N og NORn-N
;
; - Hvis du kun skal operere som WIDEn-N så sletter du innhold i Set UIFlood Callsign
; Deretter endrer du bokstaven mellom bredde og lengde i beacon fra "S" til "L", og
; sletter NORn etter QTH og Wn-setting.
;
; - Hvis du kun skal operere som ren Fill-in så sletter du innhold i både Set UIFlodd Callsign og Set UITrace Callsign
; Deretter endrer du symbol til f.eks Home eller noe som er mer passende (evt grønn stjerne med "1")