Last edited · 1 revision  

 D-STAR og APRS

aprs4      dstar

D-STAR protokollen (digital voice og digital data) ble publisert i 2001 etter tre års utvikling, og administreres av JARL for bruk innen amatørradio. Detaljer om D-STAR, samt eget D-STAR diskusjonsforum, finner du på denne websiden til Icom UK. Hovedsiden til Icom America kan også brukes, men UK anbefales da informasjonen her er relatert til Europa.

Icom er så langt eneste utstyrsleverandør som har tatt D-STAR i bruk, men håpet er at andre følger etter. Selv om protokollen gir mulighet for både posisjonsangivelse (manuell input eller via GPS), samt sending av korte tekstmeldinger (max 20 karakterer), så er den ikke direkte kompatibel med APRS.

Pete Loveall / AE5PL har utviklet et eget interface mellom D-STAR og APRS, benevnt D-PRS. Dette er skrevet for å få et universelt interface mellom APRS klienter og en Icom D-STAR radio med lavhastighets port.
Interfacet er basert på javAPRSSrvr, men begrenset til kun å fungere som IGate og som bro mellom D-STAR og APRS. Detaljer om program og link for nedlasting finner her.

uSmartDigi kortet til TNC-X (omtalt under Sysop info) kommer også i en D-PRS utgave, hvor du kan koble sammen D-STAR og APRS via TNC-X.

Det er nå opprettet en egen webside (D-STARusers.org) hvor du får listet alle aktive D-STAR stasjoner. Denne siden er også linket til jFindu, med mulighet til å få vist stasjonene på kartet. I tillegg inneholder den nyheter og tilleggsapplikasjoner for D-STAR.


Fra ca 2011 har det skjedd en hyggelig utvikling innen D-STAR, hvor bl.a etablering og utvikling av ircDDB har medført at radioamatørene igjen kan drive med utstrakt eksperimentering innen det digitale segmentet.


Det siste nye er at Norge nå har fått sin egen reflektor for D-STAR. Denne gir mulighet for sammenkobling av repeatere og Hotspot noder i ulike chat-rooms. Reflektoren heter DCS013 og det er satt opp ulike grupper: Nasjonal, Regional og Sambandsgrupper, m.fl.

Tidligere var mange norske repeatere tilkoblet reflektor DCS002E. DCS-systemeet er blitt en veldig populær måte å linke sammen D-STAR systemer på.

Informasjon om hvem/hva som er tilkoblet, og trafikk, finner du på http://xreflector.net/neu3/. Se etter DCS013 i menyen til venstre (merket med norsk flagg).