Last edited · 1 revision  

 Oppsett av UI-View

uiviewlogo

 

NB! UI-DIGI og UI-VIew er to vidt forskjellige applikasjoner, og må IKKE forveksles.

Generelt oppsett for UI-View 32-bit v2.03 er allerede dekket (se UI-View i menyen til venstre), men jeg tar allikevel med det viktigste fra filen Uiview32.INI:

(HUSK! UI-View kan KUN brukes som privat fill-in eller IGate, og IKKE som Wide Area Digipeater)

[DIGI_OPTIONS] (seksjon i konfig-filen)
DIGI_ENABLED=TRUE (for at digi skal være aktiv)
UI_ONLY=TRUE (begrenser videresending til kun å omfatte UI-frames)
ALIAS_SUBSTITUTION=TRUE
DUPE_SUPPESS_SECONDS=20
ALIAS= (legg inn eget kallesignal, evt WIDE1-1 i tillegg for Fill-in, adskilt med komma)
UIFLOOD=NOR (NOR = ITU landskode, for å aktivisere nasjonal relesending)
UITRACE=WIDE (erstatter tidligere TRACE)
WIDEN-N=FALSE (for å deaktivisere bruk av NORn-N)
TRACEN-N=FALSE (for å deaktivisere bruk av WIDEn-N)
SUBST_ALIAS= (legg inn eget kallesignal - som du har under ALIAS)
EXCLUDED="" (tom - ingen grunn til å ekskludere noen)

Som det fremgår er oppsett og muligheter meget begrenset i forhold til det du kan gjøre med f.eks DIGI-NED, UI-DIGI og X-Digi. Husk også at UI-View aldri ble laget for å takle "New n-N Paradigm".

UI-view egner seg derfor best til et "bemannet" oppsett, og da kun som Fill-in eller ren IGate.