Last edited · 1 revision  

 Oppsett av UI-DIGI

NB! UI-DIGI og UI-VIew er to vidt forskjellige applikasjoner, og må IKKE forveksles.

Generell informasjon og siste versjon (19b3) av UI-DIGI finner du her (IW3FQG/Marco's webside).

Nedenfor finner du forslag til konfigurasjonsfil for UI-DIGI v1.9Beta3, som er et resultatet av å ha lest manualen til UI-DIGI samt grundig gjennomgang av diverse oppsett funnet på Internett.

Klikk her for å åpne filen i eget vindu. Legg spesielt merke til kommentarene i filen!

Det anbefales videre at du bruker 32 bit versjonen UIDGCFG32.exe til kompilering, en utgave som er datert 4 oktober 2005 eller senere (dette pga en feil i konfigurasjonsprogrammet som fulgte 1.9b3).

Nytt konfig-program, og andre UI-DIGI filer er tilgjengelig fra fil-seksjonen på UI-DIGIs Yahoo Gruppe.

Og, i tillegg har N8DEU/Timothy opprettet en egen side med informasjon om programmering av UIDIGI, som også gir en mengde nyttige tips og anbefalinger.