Last edited · 1 revision  

 Oppsett av OT2m

LA5PPA/Lasse har laget følgende artikkel om Argent Tracker2, eller OT2m, for å konfiguere denne som Fill-in digipeater.

ot2_argent

I konfigurasjonsprogrammet OTWINCFG er det en knapp som heter Digi Config og det er bak denne man setter opp hvordan OT2m skal oppføre seg som digipeater.

Bildet under viser standard oppsett etter at siste firmware versjon er lagt inn.

ot2_setting1

Kolonne forklaring

  • Alias: De format den skal gjenkjenne og kunne digipeate på
  • Hops: Maks antall hopp i pakken den skal akseptere
  • Preempt: Denne hopper vi over, er ikke sikker på om den fungerer som tiltenkt, la stå umerket
  • ID: Skal stå på, setter inn digipeaters eget kallesignal i rådata på APRS pakkene
  • Enabled: Av eller På for aktivering eller deaktivering
  • Dupe check: Tidsstyrt kontroll for kontroll slik at identisk pakker ikke digipeates (duplikat)
  • Digipeat on my call: Hvorvidt avsender skal kunne bruke digipeaterens eget call som del av path. Hvis merket fjernes så kan digipeaters eget call ikke brukes i call, kun WIDEn-N, osv.

I konfigurasjonseksempelet under støttes WIDEn-N og NORn-N som Fill-In.

Fill-In digipeater er forøvrig det eneste vi som enkeltamatører kan sette opp med eget kallesignal under forutsetning av at den er bemannet, dvs. hjemme der du bor og oppholder deg til daglig, og at du er sikker på at den vil gjøre noe nytte uten å lage QRM i nettet.

ot2_setting2 

Eksempel på APRS pakke som er digipeatet av dette oppsettet

Den blå linjen er rådata sent fra en VX-8 som benyttet WIDE1-1,WIDE2-2. Den røde linja viser hvordan pakken ser ut når Fill-In digipeater LA5PPA-3 har mottatt videresendt pakken:

LA5PPA-7>UYTT49,WIDE1-1,WIDE2-2:`&Zl YY`_

LA5PPA-7>UYTT49,LA5PPA-3*,WIDE2-2:`&Zl YY`_

Mer info om denne TNCen finner du på: http://www.argentdata.com/products/tracker2.html


For de som bruker OT2m eller T2-301 (OT2 innebygget i FC-301 radio) som Wide Area digipeater bør påse at både Profile 1 og Profile 2 settes opp 100% identisk i konfigureringsprogrammet. Dette for å unngå utilsiktet skifte mellom forskjellige profiler ved strømbrudd, e.lign.