Last edited · 2 revisions  

 


Oppsett av DIGI-NED

Generell info og siste versjon av DIGI-NED finner du her.

DIGI-NED kan benyttes under DOS, Windows og Linux, og kan brukes til flere forskjellige formål.

Nedenfor finner du forslag til innhold i konfigurasjonsfilen, og her har jeg kun konsentrert meg om APRS-delen, dvs at Telemetri, DX-cluster og Satelitt-delen er utelatt. Så langt har jeg ikke fått bekreftet om innhold i enkelte parameter er case-sensitive, dvs om NOR skal skrives "NOR" eller "nor" i filen, idet dokumentasjonen ikke er entydig på dette området, men jeg antar at iallefall Windows-versjonen er case-sensitive.

Klikk her for å åpne filen i eget vindu. Legg spesielt merke til kommentarene i filen!