Last edited · 2 revisions  

 


Valg av TNC

Dvs, hvilke typer TNC kan evt brukes til oppsett av frittstående Digipeater.

Denne listen må ses på som veiledende, idet det kan være flere typer som er brukbar. Du kan klikke på typebetegnelsen nedenfor for mer utfyllende informasjon.

For Argent Open Tracker, se direkte under Oppsett.


MFJ-1270x:

 • Kan brukes som ren lokal privat Fill-in, dvs for WIDE1-1, uten behov for endringer
 • Hvis MFJ-1270 skal brukes til mer sofistikert relesending (dvs WIDEn-N osv) må den gis en "hjernetransplantasjon", dvs at dagens PROM erstattes med f.eks UI-DIGI, eller
 • den må kjøres i KISS-mode og styres fra en PC, f.eks ved bruk av DIGI-NED eller UI-View (ikke tillatt for Wide Area Digipeater grunnet begrensninger)

Kantronics:

 • Kantronics KPC-3+ (v9.1 firmware og nyere) kan brukes som privat fill-in, men støtter ikke filtrering av for mange hopp, og den aksepterer heller ikke ?APRSx-kommandoer fra bruker
 • Callsign substitution (bytte ut WIDE1-1 med eget Callsign) ved videresending som Fill-in er en utfordring for at dette skal fungere 100%
 • Alternativt for full funksjonalitet er at TNCen tilkobles PC eller utstyres med UI-DIGI PROM
 • Eldre KPC-3+ med v8.2 firmware som stand-alone må oppgraderes til v9.1
 • Tidligere versjon av Kantronics KPC-3 (uten pluss) kan ikke oppgraderes, og disse må derfor kjøres i KISS-mode og styres fra PC (tilsvarende MFJ-1270x)
 • KAM-XL er fullt ut APRS-kompatibel, men kan ikke brukes til Wide Area Digipeater. Det er også noe usikkerhet hva gjelder eldre modeller (KAM/KAM+)

USB microTNC:

 • Priser fra ca $100.- (USD)
 • På størrelse med en sigarett-pakke, dvs liten
 • Kan plugges direkte til PCens USB-port for konfigurering
 • Kan operere sammen med PC baserte programmer
 • Eller, den kan operere som frittstående Digipeater

Bemerk: uTNC har meget begrenset støtte for New n-N Paradigm, og erfaringer tilsier at denne ikke er noe å satse på, til tross for produsentens oppgitte spesifikasjoner.


TNC-X:

 • Priser fra ca $50.- (USD)
 • Ren KISS mode TNC
 • Kan tilkobles PC via serie-port (eller USB som tilleggsutstyr)
 • Tilleggskort (X-Digi eller uSmartDigi) omgjør den til en frittstående Digipeater, eller
 • Et annet tilleggskort (X-Track) omgjør den til en ren Tracker
 • uSmartDigi kommer nå også i D-PRS utgave, dvs som bro mellom D-STAR og APRS

Bemerk: Har full støtte for New n-N Paradigm som Digipeater med tilleggskortet uSmartDigi eller X-DIGI kort med oppdatert firmware.