Last edited · 1 revision  

 Kriterier for Beacon

For en Wide Area Digipeater anbefales følgende beacon oppsett:

 • Beacon(1) sendes ut lokalt, dvs uten bruk av path, hvert 10. minutt
 • Beacon(2) og Beacon(3) kan du bruke for kringkasting av lokal informasjon (om repeatere/møter/osv)
 • Beacon(4) generelt, hvert 30. minutt, path satt til WIDE2-1 (evt WIDE2-2)

For de som kun har mulighet for ett Beacon så skal dette sendes hvert 30. minutt med path WIDE2-2.

Wide Area Digipeater med ett hopp (siffer 1 i symbol) skal gjennomgående benytte WIDE2-1 i sine beacon. Hvorfor WIDE2-1 og ikke WIDE1-1? Vel, WIDE2-1 vil kun trigge en annen Wide Area Digipeater, mens WIDE1-1 vil også trigge "personlige" Fill-in Digipeatere, noe som ikke er hensikten her.


Legg også merke til at Beacon fra en Digipeater har ett hopp mindre enn det du setter opp som path for vanlige brukere. Dette er lett å overse, men ved en Beacon path på WIDE2-2 vil totalt 3 Digipeatere være involvert. Først den Digipeater som sender Beaconet, deretter de to neste nivåer som relesender, hi.

Detaljer for Beacon-tekst (1) til og med (4):

 • Husk utropstegn (!) foran posisjonsdata (! indikerer "No Msgs"), og bruk korrekt symbolvalg for ubemannet Digi (Grønn stjerne med L, S eller 1 som overlegg)
 • PHG-info, dvs Effekt, Høyde, Gain og Antenne-retning (normalt PHG med 4 siffer) - må etterfølges av et mellomrom
 • Type, f.eks W3,NORn hvis Digpeater er satt opp for WIDE3-3 og NORn-N
 • Eller, f.eks kun W3 hvis Digpeater bare er satt opp for WIDE3-3
 • Stedsnavn (QTH), etc

Du bør begrense total tekstlengde på innholdet i Beacon til et minimum, og utelate unødige ord og fraser.
For Kenwood TH-D7/D72 vises max 20 karakterer tekst på skjermen, dvs foruten PHG-data. Alt overskytende forsvinner ut i det store intet, så pass derfor på at det viktigste kommer først i Beacon-teksten.


Som symbol skal du velge et som tydelig indikerer ditt oppsett:

 • For WIDEn-N alene, dvs uten støtte for NORn-N, brukes grønn stjerne med "L" som overlegg (L#)
 • For WIDEn-N og NORn-N, brukes grønn stjerne med "S" som overlegg (S#)
 • For WIDE2-1, dvs ett hopp, brukes grønn stjerne med "1" som overlegg (1#)

Overnevnte symboler er hentet fra "Alternate Symbol table", hvor "#" angir grønn stjerne, og overlegg hhv L, S eller 1, som alle indikerer at Digipeateren er oppdatert til det nye oppsettet.

 • Tegnet for Grønn Stjerne (#) finner du i Beacon etter oppgitt Lengdegrad, dvs tegnet etter E i østlig lengdegrad
 • Bokstav for overlegg (L, S eller 1) finner du i Beacon mellom Breddegrad og Lengdegrad, dvs tegnet etter N i nordlig breddegrad

I menyen til venstre finner du lenke til foreslått konfigurering av Digipeater med forskjellig type hardware, basert på WIDEn-N og NORn-N. Men, vær obs på at filene oppdateres uavhengig av innholdet på denne siden, så det anbefales derfor å kontrollere dato i selve filen.