Last edited · 1 revision  

 Lokal repeater (info) initiativ

Kjært barn har mange navn, og Bob Bruninga / WB4APR forsøker å gjeninnføre eldre funksjoner som har forsvunnet over tid, blant annet det som kalles "Lokalt informasjons initiativ". I dette ligger muligheten for å sende ut informasjon fra en APRS Digipeatere om detaljer om din lokale repeater, lokal møteaktivitet i gruppen, osv. Denne informasjonen skal KUN sendes lokalt, dvs at det skal IKKE digipeates via andre digipeatere eller Fill-in.


Formatet består av:

;FFF.FFF+x*111111zDDMM.hhN/DDDMM.hhWrAAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCC.....

Hvor ;FFF.FFF+x er frekvens (+/-) er offset, og "x" er en valgfri lokal karakter

 • eller ;FFF.FF+xy hvor "xy" er en av 3600 mulige unike karakterer A-z, 0-9
 • eller ;FFF.FF+SS hvor "SS" er fylke/kommune hvis du er den første som bruker dette
 • eller ;FFF.FFFss (som over, men med 3 desimaler for frekvens)
 • Hvor *111111z er default null Dato-Tidsgruppe felt for Object formatet
 • Hvor DDMM.hhN/DDDMM.hhWr er Bredde/Lengde and "r" symbolet for voice repeater
 • Hvor AAAAAAAAAA, BBBBBBBBBB, CCCCCCCC, ..... er 10x10x8 fritekst felt

Følgende eksempler er hentet fra Bobs webside, som også inneholder mer informasjon (på Engelsk).

NB! "_" angir her et mellomrom.

Hensikten her er å kunne vise informasjon på displayet til TH-D7, TM-D700 og TM-D710, samt lignende applikasjoner. Dette er også årsaken til at inntil 28 karakterer er avsatt til formålet, og bruk av inntil 3 tekstlinjer. Det er fullt mulig å benytte flere karakterer og linjer, men disse vil ikke bli vist på overnevnte radioer, kun PC-applikasjoner, tilsv.

Første tekstlinje (10 bytes AAAAAAAAAA):

 • _T079 R45k - (kombinerer 79.7Hz PL tone, og rekkevidde på første linje)
 • _D234 R45k - (kombinerer DCS kode og rekkevidde på første linje)
 • _N45k S15k - (ingen tone, men forskjellig rekkevidde N/S eller Ø/V)

Vær obs på at den nye TM-D710 kan bruke denne frekvens-informasjonen, og skifte til lokal repeater med ett tastetrykk (TravelPlus-funksjon).

I og med at repeatere på denne måten identifiseres med frekvens, og ikke kallesignal som vi er vant med, så ville jeg anbefalt at linje en, evt to, benyttes til Kallesignal, etterfulgt av QTH og annen relevant data.

Andre tekstlinje (10 bytes BBBBBBBBBB):

 • _Net Ti800 - (for faste radionett som har interesse for besøkende, kl 2000)
 • _Net M 800 - (for enbokstavs dager)
 • _Net Ti730 - (tilsvarende første eksempel, men kl 1930)
 • _144.875rx - (valgfri hvis stasjonen ikke har standard offset)

Tredje tekstlinje (8 bytes CCCCCCCC):

 • _Moete Ons - (møte onsdag)
 • _Moete Tir - (møte tirsdag)
 • osv, osv

Som du ser er mulighetene mange. Hovedsaken er at dette SKAL være lokal informasjon, og skal derfor KUN sendes ut fra nærmeste digipeater.