Last edited · 1 revision  

 Kriterier for Standard oppsett

Etter flere og lange diskusjonsrunder om "korrekt" APRS oppsett både nasjonalt og internasjonalt, ble "New n-N Paradigm" lansert av LA6IM/Hans for bruk i Norge fra 2006. Denne standard ble så videre vedtatt av IARU Region 1 på deres møte i november 2008, etter forslag fra NRRL:

 • WIDE3-3 (eller lavere) brukes for relésending via Wide Area Digipeater
 • WIDE2-2 brukes av digipeater som høyeste antall hopp for eget beacon
 • WIDE2-1 brukes for relésending (ett hopp) via Wide Area Digipeater
 • WIDE1-1 brukes for relésending (ett hopp) via Fill-in Digipeater eller Wide Area Digipeater
 • NORn-N kan brukes for nasjonal relesending via frittstående Digipeater, dvs hvis og når behovet oppstår. Andre bokstavkombinasjoner er også mulig, f.eks for lokal bruk, innen kommune, fylke, etc, men de må være kjent.
  Husk at disse skal da være istedetfor WIDEn-N og ikke som tillegg til WIDEn-N!
 • WIDEn-N skal ikke settes høyere enn WIDE3-3 (avhengig av lokale forhold)
 • Digipeater skal også kunne konfigureres slik at den stopper og endrer unproto path for brukere med for høytt antall hopp i sine beacon/pakker til ett hopp, f.eks brukere med WIDEn-N innen området WIDE4-4 til WIDE7-7

Husk at det er innholdet i hhv UIFLOOD og UITRACE som avgjør hvordan en Digipeater behandler WIDEn-N, og hvorledes APRS pakker videresendes!

 • Gammelt oppsett: WIDEn-N hadde ikke gir mulighet for sporing, dvs UIFLOOD=WIDE
 • Nytt oppsett: WIDEn-N har mulighet for sporing, dvs UITRACE=WIDE

Og, ved å innføre f.eks NORn-N utelukker vi fremtidig "feil" bruk av WIDE, idet dette parameter da erstatter det gamle WIDE-parameteret i UIFLOOD.

Dette innebærer også at dagens oppsett ikke skal støtte bruk av hverken TRACE eller TRACEn-N, idet WIDE nå har overtatt plassen i UITRACE.


Husk at pakkene fortsatt skal kunne spores, dvs du skal kunne identifisere hvilke digipeatere pakken går via, i og med at WIDE nå er innholdet i UITRACE.

Eksempel på ideelt oppsett og bruk av WIDEn-N:

LA6IM-9 mobil har WIDE1-1,WIDE2-2 i sin packet path.

Første hopp går via LA6IM-2 Digi (som er satt opp som ren Fill-in), og pakken ut fra LA6IM-2 skal da se slik ut:
LA6IM-9>APN391,LA6IM-2*,WIDE2-2
(* angir hvilken digipeater denne pakken sist gikk via)

Husk at linjen over gjelder BÅDE for Fill-in og en Wide Area Digipeater, dvs at WIDE1-1 SKAL erstattes av relestasjonens call ved videresending!

Går første hopp via en vanlig Wide Area Digipeater (f.eks LD4EG) skal pakken se slik ut:
LA6IM-9>APN391,LD4EG*,WIDE2-2
(* angir hvilken digipeater denne pakken sist gikk via)

Andre hopp går via LD4SJ, og pakken ser da slik ut:
LA6IM-9>APN391,LD4EG,LD4SJ*,WIDE2-1

Tredje og siste hopp går via LD4ST, og ser da slik ut:
LA6IM-9>APN391,LD4EG,LD4SJ,LD4ST*,WIDE2

Legg merke til at WIDE1-1 i første eksempel er erstattet av LA6IM-2* ved første videresending og av LD4EG* i andre eksempel, dvs her skal det brukes Callsign substitution! Dette gjelder alle APRS digipeatere ved mottak av WIDE1-1.


TOCALL (APxxxx)

Et annet viktig element som vises over, som vi sjelden tenker over, er TOCALL eller APN391 i dette tilfellet. TOCALL er bygget opp av inntil seks karakterer, hvor de to første alltid er AP, og dette kan også fortelle oss hvilken hardware og evt software versjon vi benytter. I mitt tilfelle er det en Kantronics KPC3+ TNC, med software versjon 9.1. Hadde jeg benyttet en TNC-X med X-Digi kort, så ville du sett f.eks APNX02 hvor 02 angir firmware versjon.

Liste over gyldige TOCALLs finner du her.


Selv om NORn-N er for nasjonal bruk gjelder samme begrensning her for antall hopp som for WIDEn-N. Du vil oppleve i praksis at hopp over 3-4 sjelden når frem grunnet kollisjoner og timer-settinger. Husk også at i og med at NOR er satt inn i parameteret UIFLOOD så her er sporing ikke mulig.


Hva så med RELAY?

WIDE1-1 har erstattet det gamle RELAY som standard for Fill-in. Husk bare at det er forskjell på WIDE1-1 og WIDEn-N, og disse må ikke forveksles (skal ikke være lett, hi).

WIDE1-1 i UNPROTO fra faste/mobile stasjoner skal også aksepteres av frittstående WIDEn-N Digipeatere, dvs at WIDE1-1 ikke er begrenset til Fill-in (ref det som er skrevet lenger oppe).

Den våkne vil da kanskje lure på hva som er forskjellen mellom WIDE1-1 og WIDE2-1, da begge disse pr definisjon kun gir ett hopp?

Vel, WIDE1-1 er forbeholdt mobile/portable stasjoner som ønsker å bruke en Fill-in Digipeater. Men, WIDE1-1 aksepteres også av Wide Area Digipeater ved mottak, og da for ett hopp. Når Digipeateren videresender pakken vil den ersatte WIDE1-1 med eget CALL etterfulgt av en stjerne (*). WIDE2-1 derimot aksepteres KUN av Wide Area Digipeater, og IKKE av en Fill-in. Hensikten er at brukeren selv skal bestemme om han har behov for "assistanse" fra en Fill-in eller ikke, dvs når han/hun kun har behov for ett hopp.

En Wide Area Digipeater (med LD-call) som skal ha ett hopp (med siffer 1 i symbolet) skal ha WIDE2-1 i sitt beacon, og ikke WIDE1-1. Dette innebærer også at Wide Area Digipeatere ikke skal ha behov for å bruke Fill-in for å dekke eget behov for beacon spredning.