Last edited · 2 revisions  

 


Generelt for Sysop

Denne siden er primært beregnet på de radioamatører som skal etablere, programmere/konfigurere, og/eller vedlikeholde en ubemannet frittstående APRS Digipeater.

Med frittstående Digipeater menes her en digital reléstasjon for APRS, fortrinnsvis høytt og fritt plassert, som derav gir god radiodekning over et større geografisk område.


Først en liten påminnelse om sendereffekt. I og med at en Digipeater normalt er en fast installasjon kan det være fristende å bruke høy sendeeffekt (25-50W). Husk da at de fleste stasjoner Digipeateren skal lytte etter kan være alt fra håndholdte, portable, mobile, og andre faste stasjoner, som gjerne har utgangseffekter mellom 1-25W, og ikke nødvendigvis utstyrt med gain-antenner. Personlig ville jeg derfor valgt noe mellom 5 og 15W som nominell effekt på Digipeateren.


For alle Wide area digipeatere skal det brukes normalt beacon. Compressed beacon, tilsvarende Mic-E, skal ikke brukes på våre faste digipeatere (LD).

Hvilken type TNC og/eller programvare som er approbert for Wide Area Digipeater i Norge er oppgitt på NRRLs web under Digitale nettverk. Det er viktig at denne oversikten følges for å sikre kompatibilitet i APRS nettet vårt (iht New n-N Paradigm).

Ellers er tanken at Sysop siden skal inneholde detaljert informasjon om "korrekt" konfigurering av forskjellige typer Digipeater programvare.


Noen generelle tips med på veien:

  • Uansett om du drifter en frittstående Digipeater med PROM/EPROM, eller en som er PC basert, så må du alltid sørge for at du har siste versjon av programvaren, og dette er et Sysop ansvar. Utstyr og programvare må også være 100% kompatibelt med "New n-N Paradigm", slik det nå også er vedtatt av IARU Region 1.
    Årsaken er rimelig enkel, at programvaren da inneholder siste oppdateringer og endringer, slik at APRS protokollen håndteres på en forsvarlig og korrekt måte.
  • Det er også meget viktig at den enkelte Sysop har lest og forstått innholdet i brukermanual, evt instruks for programmering, før en Digipeater settes på luften. Dette vil være avgjørende for at installasjonen skal kunne være til nytte for andre.
  • Husk at de fleste APRS brukere ser på Sysop som en fagperson, dvs den med de beste kunnskaper og kompetanse innen fagområdet. Det vil derfor være naturlig at Sysop også blir den som forestår nødvendig "lokal opplæring" av brukere, dvs ved å forklare hvorledes den enkelte bruker bør konfigurere sitt eget utstyr for at trafikken skal flyte riktig.
  • I en etableringsfase kan det likeledes være behov for Sysop å monitore APRS trafikken lokalt, slik at eventuell feil parameterbruk eller oppsett hos brukere kan avdekkes og korrigeres så tidlig som mulig.