Last edited · 1 revision  

 Kommentarer til Objekt og Overlegg

Du bruker Overlays eller Overlegg i UI-View for å vise "private" detaljer i ditt eget kart, uten at disse data distribueres til andre stasjoner. Eksempler på dette kan være Repeatere, Radio-fyr, osv, eller andre stasjonære og bevegelige data av personlig interesse. Alle detaljer i Overlays kan lagres til fil og lastes inn igjen som nødvendig.

Bemerk: Disse Overlays er kartoverlegg, og er derved forskjellig fra "Symbol Overlays" som gir flere stasjonsdetaljer.

Men, hvis du har behov for å distribuere slik informasjon til andre stasjoner, via radio og/eller APRS-IS, så må dette legges ut som Objects eller Objekter. Dette valget er tilgjengelig fra menyen "Action" i UI-View, eller ved å trykke på "F5".

Et viktig punkt, basert på erfaring:
Når du legger ut Objekt så vil ditt eget kallesignal automatisk bli satt inn i Owner-feltet for Objektet. Men, dette "eierskap" er på ingen måte noen form for beskyttelse. Ethvert objekt kan hentes inn og til og med slettes av andre APRS brukere hvis de bestemmer seg for å editere "ditt" objekt.

Dette kan være praktisk i noen tilfeller, men bør på ingen måte være "standarden". Hvis du kommer over et kartobjekt som tydelig inneholder feil informasjon eller data, så er det mye høfligere å informere eksisterende objekt-eier om feilen, og anmode om endring, fremfor å overta eller "stjele" objektet selv.