Last edited · 1 revision  

 Ekskluder / Inkluder Liste

Uansett om du benytter brukerfilter eller ikke når du kobler til en APRS server så kan du fortsatt filtrere mottatte data lokalt, dvs basert på prefiks og/eller type. Dette gjør du ved å bruke menyen Exclude/Include Lists. Bare husk at denne menyen ikke bare influerer på de data som vises på ditt eget kart i UI-View, men også evt på de data som videreformidles via radioporten:

 

excl_incl_setup

 

Denne menyen må brukes med stor forsiktighet for ikke å ekskludere noen brukere fra å ha normal aksess til ARPS funksjoner.

Menyen, slik som vist, er kun et eksempel på hvordan du evt kan ekskludere OH og CW-stasjoner
(CW = Citizens Weather Observations, dvs privatstasjoner som rapporterer værdata) fra å bli vist. Men, mulighetene er mange, som du kan se utfra tilgjengelige valg.

Normalt ville jeg la denne menyen stå tom, og mer informasjon finner du i Hjelpe-filen.