Last edited · 1 revision  

 Filen UI-View32 IGATE.INI

En annen meget viktig meny for korrekt oppsett av en IGate finner du under "File"/"Edit IGATE.INI":

 

igate_ini

 

Du skal IKKE krysse av for:

  • "Gate LAN to Inet", eller
  • "Gate all RF to INET"

da begge disse er reservert for Satelitt bruk. Så, hvis du ikke er en Satelitt, glem det !! ;))

 

Meget viktig: "Max digis for local" angir hva du ønsker å definere som "lokalområde", oppgitt i antall Digi-hopp. Pass på at du setter inn et tall som er høyere enn 0 (du bør bruke 2 eller 3 avhengig av lokale forhold) for ikke å begrense videresending av lokale tekstmeldinger til kun de som du hører direkte.

"Show Inet entry point callsign" kan også settes fra APRS Server Setup menyen, og er normalt avkrysset.

I eksempelet over er "Use default" krysset av. Dette betyr at alt som mottas fra Internett sendes ut til samme Path som du har valgt i menyen for Digipeater Setup. Hvis du fjerner krysset så vil feltet Path(s) bli tilgjengelig, og her kan du evt legge inn en annen Path hvis ønskelig for å begrense spredning (f.eks WIDE2-2, eller NOR2-2, osv).


Ikke glem å redigere innholdet under fanen "Inet to RF" !!

Men, du bør tenke godt igjennom oppsettet for IKKE å ekskludere normale APRS funksjoner (Gateway generelt og videresending av tekstmeldinger). Bildet under er kun et eksempel, så pass på at du leser innholdet i Hjelpe-filen (F1) nøye.

 

igate_ini2

 

For bruk i Norge, hvis du ønsker å legge inn begrensninger, så ville jeg iallefall ha "LA*", "LB*", "LD*" og "LE*" satt til ALL. Derved vil iallefall alle norske stasjoner komme gjennom. LD kan evt begrenses til BEACON, da de forhåpentligvis ikke setter igang å produsere egne tekstmeldinger helt på egenhånd, hi. Men, som sagt, se Hjelpe-filen for full info.