Last edited · 1 revision  

 Tilkobling til APRS Internet Server

For å koble til en APRS-IS Server må du inn i menyen "Action", og velge "Connect to Server".

Du får nå opp et vindu med spørsmål om "Log on when connected?" Her må du klikke på "Ja" for å kunne sende data til server; svarer du "Nei" vil du kun ha muligheten til å motta data.

Merk: For å være sikker på at du har en funksjonell to-veis forbindelse mot APRS serveren så kan du åpne serverens status side i web-leseren (normalt port 14501) og bekrefte at du står oppført med "Yes" i kolonnen "Verified". Du har "receive-only", dvs kun mottak, hvis det står "No".

Du kan laste ned en oversikt over aktive APRS Servere via lenken nevnt lenger oppe, eller du kan laste ned en oppdatert liste når du er tilkoblet server som vil erstatte den som vises i APRS Server Setup menyen. Listen i Server menyen kan editeres manuelt for å tilpasse den til ditt eget behov. For å legge til en server som ikke står i listen, trykk Ins-knappen (med kursor i feltet for server), og legg inn data manuelt. For å slette en eksisterende server, marker den ved å klikke på servernavnet, og trykk deretter på Del-knappen.

UI-View kan også foreta automatisk servertilkobling ved programstart. Du går da inn via File/Schedule Editor:

 

sched_editor

 

Her velger du først New og skriver f.eks +0 eller +1 (antall minutter etter programstart), etterfulgt av APRSERVE_CONNECT (velges fra listen under Command), trykk deretter Yes og lukk vinduet. Når programmet starter opp vil forbindelsen til APRS Serveren etableres automatisk uten at du trenger å gjøre noe mer (forutsatt at du allerede har valgt server(e) i menyen Setup/APRS Server Setup, hi).