Last edited · 1 revision  

 APRS Server oppsett

Denne menyen dekker to hovedformål, generell tilkobling til en Internett APRS server, og evt aktivisering av en Internett Gateway (IGate).

En generell tommelfingerregel for IGate:

  • For å sikre god flyt og spredning av APRS data via Internett, anbefales etablering av IGates med passende geografiske mellomrom, vanligvis innenfor 2-3 hopp mellom Digipeatere. Dette reduserer også faste og mobile stasjoners behov for å bruke mer enn 3 hopp (WIDE3-3) i sin Unproto.

For å kunne operere som Internett Gateway, eller IGate, må du lese Hjelpe-filen grundig for å forsikre deg om at du virkelig forstår konsekvensene av hva dette innebærer, og at du har korrekt oppsett.

Husk også å krysse av for "Transmit IGATE status" i menyen under, ellers vil ikke andre stasjoner se at du opererer som en IGate, og de vil heller ikke kunne motta nødvendige status meldinger.

Meny for APRS Server Setup:

 

aprs_serv_setup

 

Oversikt over aktive APRS Internett Servere finner du på: http://france.aprs2.net/APRServe2.txt

For stasjoner i Europa anbefales nå (august 2010) å koble seg opp mot euro.aprs2.net:14580 og benytte filter som vanlig. Denne server sikrer kontinuitet (tilsvarende "Rotate") hvis en av de underliggende Tier 2 serverne skulle gå ned.

I eksempelet over bruker jeg en svensk server på port 14580 med mulighet for filtrering av de data som jeg vil motta fra serveren. Dette er spesielt praktisk hvis du betaler pr Mb for nedlasting, eller ønsker å begrense datamengden av andre årsaker, hi.

Jeg har to andre servere som alternativ (begge har mulighet for "rotate", dvs automatisk omruting ved behov), i tilfelle den første skulle svikte (se Hjelpe-filen for detaljer). Hvis flere servere er avkrysset vil UI-View bruke disse i rekkefølge ved evt avbrudd. Programmet kobler da automatisk til den neste hvis eksisterende server svikter (såkalt Auto Re-connect). Ditt primære valg skal alltid stå øverst på listen.

Hvis du allerede er tilkoblet en server og gjør endringer i denne menyen så vil ikke disse endringer tre i kraft før ved neste tilkobling til server.

Feltet "Extra log-on text" brukes for å legge inn filterdetaljer for de data som skal sendes fra serveren til deg. Personlig har jeg satt "filter r/65/-19/800 r/64/13/1100". Dette gir meg data for alle stasjoner innenfor en 800km radius fra posisjon 65N og 19V, samt alle stasjoner innenfor en 1100km radius fra posisjon 64N og 13Ø. Grovt sett dekker dette nordøstre del av GM, TF, LA, OZ, SM og OH. Selv med et filter som dette vil alle direktemeldinger (tekstmeldinger / Msgs) fortsatt bli videresendt, også fra stasjoner utenfor det definerte området.

Nærmere oversikt over filtersettinger kan du finne på: http://france.aprs2.net/filter_guide.html

Husk å legge inn ditt eget Validation number (som du mottok ved registrering av UI-View), ellers vil du ikke være istand til å sende meldinger til serveren, kun motta. Husk også å krysse av for "APRS server log on required", ellers vil ikke feltet for Validation nummer være tilgjengelig; det samme gjelder ved bruk av en uregistrert kopi av UI-View. Resten er standard for en full to-veis APRS IGate.

For å koble til, se neste punkt på menyen, "Tilkobling til APRS server".

Men, for en IGate er dette bare første del av oppsettet, se også detaljer om Filen UI-View32 IGATE.INI i menyen til venstre.