Last edited · 1 revision  

 APRS kompatibilitet

Som overskriften indikerer så brukes denne menyen for å sikre kompatibilitet med spesielle APRS funksjoner.

 

aprs_comp

 

Ikke kryss av for "Enable UI-View(32) extensions" da dette begrenser generell kompatibilitet med APRS. Hvis du har satt dette korrekt så skal du se et minustegn (-) som prefiks foran ditt eget kallesignal i "Stations List". Men, skulle du ha krysset av for UI-View extensions, så vil du se et plusstegn (+).

Som alltid, sjekk Hjelpe-filen for mer info.