Last edited · 1 revision  

 Oppsett som Fill-in Digipeater (NB! Ikke offisiell LD-digipeater!!)

Hvis du bestemmer deg for å sette i drift en APRS Fill-in Digipeater, eller en APRS Gateway, så bør du la utstyret være tilgjengelig for andre brukere 24 timer i døgnet (24/7), ellers gir ikke dette noe tilskudd til APRS nettverket. Snarere tvert imot, da brukerne ikke kan stole på at tjenesten er tilgjengelig når den trenges.

Tips:
Som nevnt før så er ikke UI-View lenger egnet som Wide Area Digipeater, men kan brukes som Fill-in. Årsaken til dette er at programmet ikke er kompatibelt med dagens New n-N Paradigm. Videre kan programmet gå i metning (memory overflow), eller at det blir tildels store forsinkelser ved videresending av mottatte pakker. Løsningen på sistnevnte kan være å måtte restarte UI-View med noen dagers mellomrom.

Beskrivelsen under for hvordan en UI-View Digipeater kan settes opp er derfor nå akademisk, dvs foruten som Fill-in, hi.

 

digipeater_setup

 

Sett inn ditt eget callsign både i Alias(es) og Sub Alias, og bruk korrekt SSID for Digipeater. Resten er standard for bruk av en en-ports TNC. Har du to- eller flere porter på TNCen så må du sjekke Hjelpe-filen (trykk F1 fra nåværende meny) for flere detaljer.

Som Fill-in Digi må WIDE1-1 legges inn i Alias(es) feltet etter ditt eget kallesignal, adskilt med komma (f.eks "TF8BK-2,WIDE1-1"). Innhold i Sub Alias forblir uendret, dvs dette feltet kun skal inneholde ditt eget kallesignal (med SSID).

Pass på at du IKKE krysser av i feltet for "ISLn-N" eller "WIDEn-N" (feil på bildet over), da dette kun brukes for fullverdig Wide area Digipeater, noe UI-View programmessig ikke lenger er kapabel til.

Feltet "ISLn-n" angir landskoden for Island, mens du bør se "NORn-N" hvis du har fulgt modifikasjonen beskrevet lenger opp på denne siden. Igjen, husk å editere innhold i Beacon comment under Station Setup for å reflektere det oppsettet du velger her.

Det er nå bestemt at WIDE3-3 (W3) skal være max antall hopp (som standard). Hvis brukere forsøker seg med alt mellom WIDE4-4 og WIDE7-7 så kan disse enkelt og greitt stoppes i forsøket ved å kun gi dem ett hopp når pakkene deres når din Digipeater. Alle WIDEn-N kommandoer som listes blir erstattet med Digipeaterens eget kallesignal før videresending. Legg merke til at WIDE1-1 også er tatt med under da denne brukes for Fill-in funksjon og skal også videresendes, men erstattes med Digipeaterens kallesignal.

Du kan gjøre dette ved å legge inn følgende tekst i Alias(es), dvs fortløpende uten mellomrom:

TF8BK-2,WIDE7-7,WIDE6-6,WIDE5-5,WIDE4-4,WIDE1-1

Husk å erstatte TF8BK-2 med ditt eget kallesignal.

Det som da gjenstår er å informere den enkelte lokale bruker om korrekt oppsett, slik at de forstår betydningen av korrekt bruk av WIDEn-N.