Last edited · 1 revision  

 Stajons oppsett

Neste trinn er detaljer for ditt eget stasjonsoppsett:

 

station_setup

 

Generelt sett gjør dette oppsettet deg istand til å bruke UI-View som en ren APRS terminal, f.eks fra PC eller laptop, for å kommunisere med andre APRS stasjoner via radio eller Internett.

Hvis du valgte Hostmode NONE i Comms Setup så er oppsettet av TNCens interne parameter avgjørende for at ting skal fungere. Hvis du derimot valgte KISS-mode så er TNCen interne parameter utkoblet, dvs UI-View-programmet styrer alle funksjoner via PCen.

Ovenstående oppsett forutsetter at du er innenfor radiorekkevidde av en Wide Digipeater (derfor WIDE2-2 eller WIDE3-3 i Unproto). Legg merke til at Unproto-feltet også inneholder 'APRS', noe som er spesielt for UI-View. Alle andre kjente programmer har APRS fast kodet, og skal derfor ikke tas med som del av Unproto adresse.

Hvis du befinner deg utenfor rekkevidde av en Wide Digipeater må innholdet i Unproto endres slik at du evt kan gå via en Fill-in Digi, f.eks ved å bruke Unproto "WIDE1-1,WIDE2-2".

Forøvrig trenger du kun å endre Callsign (og bruke korrekt SSID iht standard), sette inn din egen posisjon (husk at Maidenhead Lokator kalkuleres og vises automatisk i menyen), og til slutt velge et passende Symbol, evt GPS Symbol, som klart og tydelig identifiserer ditt oppsett.

Når det gjelder symbol for Digipeater og nye symbol-overlegg så finner du flere detaljer under Teknisk.

For stasjonært oppsett skal du være oppmerksom på at GPS-symbolet ikke vil være aktivt før du kobler til en GPS, og deretter først etter at GPSen er aktiv.

Innholdet i Beacon comment er den tekst du ønsker at andre brukere skal se når din stasjon sender ut et beacon. Selv satt jeg inn "PHG4140 - Njardvik (W3,SSn)" for å informere om effekt, høyde på antenne, og antenneretning. Deretter tok jeg med navn på QTH, og til slutt info om hva digipeateren videresendte iht det nye oppsettet. Men, dette var før det ble klart at UI-View ikke kunne brukes som full Digipeater, kun Fill-in, hi.

Noen tar også med Maidenhead lokator, men dette er helt unødvendig da denne kalkuleres og vises automatisk på displayet på både Kenwood og andre fabrikat, basert på oppgitt eller mottatt posisjon.

Hvis du kun skal koble til via Internett anbefales at du legger inn ditt Navn og QTH (stedsnavn). Noen tar også med E-mail eller web-adresse, men husk på begrensningen i antall karakterer som f.eks kan vises på displayet på en Kenwood TH-D7 (max 20). Kallesignal er unødvendig da dette vises uansett når du sender beacon.

Til slutt kontrollerer du at du har lagt inn et fornuftig tidsintervall på Beacon, uansett om du er stasjonær eller mobil, og tilsvarende for Internett. For stasjonær stasjon kan du bruke et intervall på 30 minutter. For mobil kan du velge mellom tidsintervall eller pr antall kjørte km, men ikke overdriv oppdateringsintervallet da dette bare skaper ekstra belastning og QRM på frekvensene. Trykk F1 i UI-View for mer info om denne menyen.