Last edited · 1 revision  

 Comms setup

Da er det på tide å komme videre.

Hvis du kun skal koble deg til via Internett så velger du "COM Port" None, og klikker deretter på Ok.

Men, hvis du har TNC eller tilsvarende som skal tilkobles en PC så må du først sette opp korrekt kommunikasjon mellom disse:

 

comms_setup

 

Baud Rate er hastigheten på PCens serieport som skal kobles til TNCen. Valg av COM-port avhenger av din egen maskinvare, dvs hvilken serieport (eller USB port) du ønsker å bruke.

For å få full utnyttelse av UI-Views potensiale bør du velge "Host mode" KISS, som vist. Setup-knappen åpner en egen KISS-meny hvor du har tilgang til forhåndsprogrammert oppsett for forskjellige TNC-typer, bl.a KAM, KPC,TNC2, Kenwood TM-D700, osv.

Hvis din TNC ikke støtter KISS-mode må du velge "Host mode" NONE, og deretter velge korrekt "Handshaking" fra menyvalget. Et nytt felt for "TNC type" åpnes hvor du velger den typen du har. Du har også mulighet for å editere den forhåndsprogrammerte oppsett-filen ved å klikke på "Edit". Se også Host-mode kommentar under Stasjons oppsett.

Hvis du kun har til hensikt å motta APRS data så krysser du av i feltet "Receive only".

Resten av oppsettet er standard, men hvis du lurer på noe, trykk F1 i UI-View.