Last edited · 1 revision  

 Nødvendig modifisering av UI-View

Vær oppmerksom på at "New n-N Paradigm" krever endring av innholdet i Digipeater-parameterne UIFLOOD og UITRACE for å effektivisere flyten av APRS data. Flere detaljer om dette finner du under Teknisk i menyen til venstre.

Men, for at UI-View32 skal kunne fungere skikkelig som Fill-in Digipeater med WIDE1-1 må følgende oppfylles:

  • UIFLOOD (tidligere WIDE) erstattes av SSn-N (som er relatert til Stat(USA)/Område/Land)
  • UITRACE (tidligere TRACE) erstattes av WIDE, og
  • WIDE1-1 kan derved brukes for Fill-in digi

For å gjøre dette mulig må du selv endre innholdet i filen Uiview32.INI, under segmentet [DIGI_OPTIONS].

Dette utføres på følgende måte:

  • Steng ned UI-View fullstendig
  • Åpne opp filen Uiview32.INI (plassert i UI-View katalogen) for editering
  • Bruk evt Windows Notisblokk eller annen passende tekst-editor til formålet

Søk etter segmentet [DIGI_OPTIONS], og rediger innholdet som følger:

 

Detaljer Merknader
[DIGI_OPTIONS] << segment i Uiview32.INI som skal modifiseres
DIGI_ENABLED=TRUE TRUE hvis Digipeater, FALSE hvis ikke
UI_ONLY=TRUE TRUE (se Digipeater oppsett nedenfor)
ALIAS_SUBSTITUTION=TRUE TRUE (se Digipeater oppsett nedenfor)
DUPE_SUPPESS_SECONDS=20 et tall mellom 10 og 30 er ok, 20 er default
ALIAS=TF8BK-2 ditt eget Callsign (+ SSID hvis nødvendig)
UIFLOOD=ISL erstatt WIDE med 3-bokstavs ITU lands-kode for ditt land (ISL=Island, bruk NOR=Norge, osv)
UITRACE=WIDE erstatt TRACE med WIDE
WIDEN-N=TRUE TRUE hvis land-spesifikk path skal brukes, FALSE hvis ikke (ref innhold i UIFLOOD)
TRACEN-N=TRUE TRUE for å aktivisere WIDEn-N (ref nytt innhold i UITRACE)
SUBST_ALIAS=TF8BK-2 erstatt med samme Callsign som under ALIAS over
EXCLUDED="" evt innsetting av ekskluderte calls

 

Dette gjenspeiler stort sett de samme data som du har i UI-Views meny for Digipeater Setup, med unntak av det spesifikke innholdet i feltene UIFLOOD og UITRACE.

Etter at du har utført endringene over så må du lagre filen. Deretter starter du opp UI-View på nytt. Når du nå åpner menyen for Digipeater Setup vil du se at det tidligere "WIDEn-N" feltet nå viser "ISLn-N" (eller din egen landskode + n-N, f.eks "NORn-N"), mens det tidligere "TRACEn-N" feltet nå viser "WIDEn-N".

For å komplettere endringene må innholdet i ALIAS(es) under Digipeater Setup, og Unproto adressen i Station Setup, begge settes til den standard som du finner under Teknisk, hvor du også finner eksempler.

Forøvrig kan også ALIAS(es) feltet benyttes til filtrering av stasjoner som bruker for mange hopp i sin path, men mer om dette under Digipeater Setup.