Last edited · 1 revision  

 G4IDE - Silent Key

 


SILENT KEY

Til minne om UI-View's far, G4IDE - Roger Barker,
som døde 8 september 2004

 

UI-View ble skrevet av G4IDE / Roger Barker. Desverre inneholdt hans testamente en klausul hva angikk fremtiden til programmet UI-View, inklusive kildefiler. I korthet ba Roger om at kildefilene skulle slettes for all fremtid, slik at endringer til programmet ikke skulle være mulig, da UI-View skulle være hans private arv til radioamatørene. Evt endringer måtte da gjøres gjennom bruk av tilleggsprogrammer, og ikke som en ny oppgradert versjon av UI-View32.

Dette har medført at programmet ikke lenger tilfredsstiller dagens krav til kompatibilitet med revidert APRS protokoll. Men, programmet er fortsatt fullt brukbart, dog noe redusert i antall bruksområder.

Du finner mer info om UI-View i menyen til venstre.