Last edited · 2 revisions  

 Voice Alert for bl.a Kenwood TM-D700 og andre

Det er fullt mulig for både faste og mobile APRS stasjoner å motta et voice oppkall på en ren APRS frekvens, uten å måtte lytte til alle pakke "brrrapene" i mellomtiden, hi. Betingelsen for at dette skal fungere er at radioen din er utstyrt med tone-squelch.

Tidligere ble 123Hz benyttet som standard tone, men i 2010 introduserte WB4APR egen tone på 136Hz for Europa, uvisst av hvilken grunn. Dette er også beskrevet på Bobs egen webside for Voice Alert.

Alternativet for TH-D7 og TM-D700 (og nyere) er å aktivisere APRS på bånd B og da bruke bånd A til ordinær FM-trafikk (som aktivt bånd med PTT).

Men, husk at dette kun gjelder for selve oppkallet. Når forbindelsen er etablert så må du selvfølgelig QSY til annen passende frekvens for ikke å kvele eller blokkere APRS trafikken.

Fortell andre APRS brukere om dette. Det fungerer meget bra, og gjør lange kjøreturer mindre kjedelig .....

Kenwood TH-D72, THD74 og TM-D710 har egen innebygget funksjon for Voice alert