Last edited · 2 revisions  

 PHG(D) Tabell

"Power Height Gain (Direction)", eller PHG, er tilleggsdata som settes inn som første del av et Digipeater beacon. PHG gir utfyllende tekniske detaljer om oppsettet og gjør det mulig å kalkulere beregnet dekningsområde (også kalt ALOHA-sirkel) ved hjelp av passende programvare.

 

Funksjon / Siffer0123456789
Power (W) 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81
Høyde (ft) 10 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120
Gain (db) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Retning Omni Ø S SV V NV N -

 

Hvor:

  • Power er senderens utgangseffekt i Watt
  • Høyde er antennens høyde i fot, beregnet utfra gjennomsnittlig terrenghøyde i området
  • Gain er antennens forsterkning i dB
  • Retning angir antennens stråleretning, eller "0" for Omni/rundstråler

Så, for min egen del brukte jeg PHG4140 for TF8BK-2.

Kenwood TH-D7, TH-D72, TH-D74 og TM-D7x0 vil dekode disse data som del av stasjonsdata, og vise dem på skjermen:

TH-D7: Trykk List, velg stasjon og flipp til siste skjermbilde for vedkommende kallesignal
TM-D700: Trykk List, velg stasjon og trykk Ok

Basert på PHG4140 vil begge stasjoner nå vise "pw16W h0006M ant4dB omni" på displayet.