Last edited · 2 revisions  

 


SSID tabell (juni 2010):

 

SSID Type stasjon
Ingen SSID Hjemme, eller primær stasjon (meldings kapabel)
-1 Generisk tilleggsstasjon, digi, mobil, wx, osv
-2 Generisk tilleggsstasjon, digi, mobil, wx, osv
-3 Generisk tilleggsstasjon, digi, mobil, wx, osv
-4 Generisk tilleggsstasjon, digi, mobil, wx, osv
-5 Andre nettverk (D-STAR, IPhone, Blackberry)
-6 Spesiell aktivitet, Satellitt operasjon, camping eller 6m, osv
-7 Håndholdt eller Portabel
-8 Båt, seilbåt, skip (/MM), RV eller den andre mobile
-9 Primær Mobil (meldings kapabel)
-10 Internett, IGate, EchoLink, Winlink, APRN, osv
-11 Ballong, fly, romferger, osv
-12 APRStt, DTMF, RFID, enheter, enveis trackere *) osv
-13 Værstasjoner
-14 Lastebil, trailer eller langtransport
-15 Generisk tilleggsstasjon, digi, mobil, wx, osv

 

*) Hvis du ønsker å vise at du ikke kan ta imot meldinger så kan -12 benyttes.

Hoveddetaljene her er hentet fra http://aprs.org/aprs11/SSIDs.txt som er revidert pr 9 juni 2010. Denne tabellen danner et godt grunnlag for valg av SSID, men er ikke 100% bindende.

Faste reléstasjoner (LD-call) bruker IKKE SSID. For D-STAR benyttes annen ID for å skille mellom VHF, UHF og SHF radioport (f.eks A, B eller C).

Hvis du opererer mer enn en APRS stasjon ad gangen med samme kallesignal, husk da at du må ha forskjellig SSID for hvert oppsett, ellers vil ikke APRS kunne skille mellom de forskjellige stasjonene for toveis kommunikasjon.