Last edited · 2 revisions  

 Tips for Kenwood TH-D7, TH-D72 og TM-D700/TM-D710 og nyere modeller

Unproto på TH-D7E, TH-D72, TM-D700E og TM-D710 kan settes direkte fra radioens meny, under Packet Path:

  • WIDE1-1,WIDE2-2 (eller WIDE2-1 som siste, avhengig av nødvendige hopp, her med bruk av Fill-in Digi)
  • WIDE3-3 eller WIDE2-2 (uten bruk av Fill-in digi)

Hvis du aktiviserer "Beep Mine" så vil radioen pipe hver gang ditt eget beacon relesendes via en annen stasjon (digipeat). Dette vil bekrefte at du er innenfor radiodekning av en digipeater (skjermen vil vise "My Position" når du har sendt et Beacon, eller "My Message" når du har sendt en melding).

Disse stasjonene har et uttall muligheter, og det anbefales derfor å lese den medfølgende "Specialized Communications" eller "Enhanced Operations" manualen grunndig.


Som nevnt under "Innledning/Radio klargjort for APRS" så kan TH-D72/TM-D700/TM-D710 også brukes som frittstående Digipeater, dvs som Fill-in, uten behov for å koble til en PC og/eller annen ekstern programvare. Denne funksjonen aktiviseres ved å gå inn i radioens APRS-meny og legge inn "WIDE1-1" i UIDIGI (ref APRS-meny 3-L), og deretter sette DIGIPEAT ON (ref APRS-meny 3-K).

Et mulig bruksområde kan være som supplement under utførelse av Sambandstjeneste, hvor du har et antall "trackere" og/eller bærbare APRS-stasjoner ute i et område som normalt ikke har Digipeater-dekning. Midlertidig oppsett av en godt plassert Fill-in Digi kan sikre nødvendig radiodekning innen operasjonsområdet, samtidig som dette kan øke driftstiden på batterier i bærbare stasjoner, ved at disse da kan bruke lavere sendereffekt.

I slike tilfeller er det viktig å ikke bruke spesielle og/eller fancy oppsett, men benytte parameter og oppsett som er kjent for enhver APRS bruker. Dette reduserer etableringstiden for sambandet til et minimum, og eventuelle stasjoner som kommer til i ettertid (ved avløsning og/eller tilførsel av ekstra mannskaper) kan koble til direkte, uten å måtte ha behov for spesiell programmering.

Selv om TH-D72/TM-D700/D710 kan benyttes som Digipeater så er den begrenset funksjonsmessig som stand-alone. Alle beacon fra TH-D7 eller TM-D700 identifiseres vha første tegn i beacon-teksten, dvs de har fast kodet en ">" eller "]" som du ikke har tilgang til. Dette begrenser bl.a muligheten for å bruke PHG-data i et beacon, idet dette da ikke dekodes korrekt av mottakende stasjon pga det ekstra tegnet foran "PHGxxxx".