Last edited · 2 revisions  

 Fill-in Digipeater

Bor du i utkanten av dekningsområdet til en frittstående WIDE Digipeater så er det mulig at en Fill-in digipeater hos deg kan hjelpe andre mobile og portable stasjoner i å nå WIDE Digipeateren. Men, ikke aktiver en Fill-in Digi hvis det allerede er dekning fra en WIDE Digipeater, eller fra en annen Fill-in i ditt område. Dette fører kun til mer og unødig APRS trafikk på frekvensen, samt pakkekollisjoner, uten at det tilfører nettverket noe.

Betingelsen for at en Fill-in skal kunne brukes i dagens miljø er at "Callsign substitution" er tilgjengelig og at denne er aktivert. Dvs når en APRS pakke fra en annen stasjon videresendes via din stasjon skal WIDE1-1 være byttet ut med ditt eget kallesignal. Uten denne mulighet skal du avstå fra å aktivisere en Fill-in digipeater.

Videre må din Fill-in kunne kommunisere toveis med den lokale WIDE Digipeateren, ellers har den ingen misjon.

Husk at selv om du aktiverer en privat Fill-in så skal du fortsatt sende beacon på normal måte som en vanlig hjemmestasjon. Det betyr at du skal bruke Hjemme-symbol som vanlig, uten referanse til evt Fill-in oppsett da dette er helt unødvendig.


Hvis du ikke bruker UI-View, men allikevel ønsker å aktivisere digipeater funksjon på din egen TNC, kan følgende oppsett benyttes (husk å sette HID OFF hvis du IKKE er i KISS-mode):

KAM:

  • DIGipeat ON og MYALIAS WIDE1-1

KPC-3:

  • MYALIAS WIDE1-1

Tiny2:

  • DIGipeat ON og MYALIAS WIDE1-1

TNC2:

  • DIGipeat ON og MYALIAS WIDE1-1

Tiny2 (nyere versjoner):

  • MON1 (kun dekoding av UI pakker)
  • DIGI 7 (setter Callsign substitution på)

I dag finnes flere og nyere TNCer på markedet. Bruk KUN de som du vet er 100% kompatibel med "New n-N Paradigm", evt i KISS-mode sammen med et kompatibelt program, og ingen andre!