Last edited · 1 revision  

 Digipeater oppset

Se også Fill-in Digipeater i menyen til venstre.

Slik det er idag må du passe på at den TNC (eller programvare) du benytter er 100% kompatibel med APRS-protokollen og har korrekt oppsett iht "New n-N Paradigm". Avvik fra dette vil lage problemer for alle andre, og er derav ikke akseptabelt.

Pass på at du ikke etablerer en ny Digipeater i et område som allerede har fullgod dekning fra en etablert Digipeater. Dette vil kun resultere i unødig tilleggstrafikk og derav ekstra belastning og QRM på frekvensen. Eneste unntak er en Fill-in, men dette betinger at stasjonen da kan hjelpe andre til å nå en Wide area digipeater.

Husk også at en Wide-Area Digipeater (med LD-Call) IKKE skal benytte Mic-E eller tilsvarende koding i sine beacon, disse skal kun benytte ren ASCII tekst. Dette for å sikre full leselighet hos alle APRS brukere.


Du kan hjelpe nettverket uten å måtte etablere en fullstendig APRS Digipeater. Hvis du, uansett årsak, bruker UI-View i ren TNC terminal mode så er det fortsatt meget mulig at du kan hjelpe nettverket ved å sette din TNCs innebygde digipeater til ON og MYALIAS til WIDE1-1 (dvs som Fill-in digi).

For UI-View, se i menyen til venstre for flere detaljer.

Du skal altså ikke bruke ditt eget kallesignal, men WIDE1-1 som er generisk. Når andre stasjoner har WIDE1-1 i sin Unproto vil din digipeater kunne bli benyttet. Men, dette vil selvfølgelig avhenge av at TNCen din har nødvendige APRS kommandoer tilgjengelig (avhengig av PROM versjon og årgang).

Du finner mer info i menyen til venstre.