Last edited · 1 revision  

 TNC kommandoer med eldre Firmware (før 1998)

 

Parameter Oppsett
MYCALL LA(LB/LE)XYYY-XX (dvs ditt kallesignal + SSID, SSID iht listen i menyen til venstre)
MYALIAS WIDE1-1 (hvis andre APRS stasjoner skal kunne Digipeate via deg)
UNPROTO *) APRS via WIDE2-2 (for relesending via Digipeatere)
BEACON EVERY 30 (evt opp til 60) for faste stasjoner
BTEXT **) se merknad og tabell nedenfor
MONI ON (for å se UI frames fra andre stasjoner) - Husk å sette MONI OFF før du kobler fra PC/Laptop for å unngå RAM overflow

*) APRS er destinasjon, og WIDEn-N er Path.

**) For å vise din egen posisjon som Hjemme-stasjon kan følgende BTEXT syntax benyttes:

 

BTEXT =DDMM.MMN/DDDMM.MMW-
Hvor innhold da blir:
= Start-tegn for din egen posisjon (= tillater også meldinger), Digi, etc, bruker ! (! tillater ikke meldinger)
DD Posisjon i Grader
MM Posisjon i Minutter
.MM Posisjon i Minutter/100
N N = Nord eller S = Sør
/ ID for benyttet Symbol sett, eller Overlegg (se nedenfor)
DD som DD over
MM som MM over
.MM som .MM over
W W = Vest eller E = Øst
- Tegn for Hjemme-symbol, dvs stasjonær

 

ID for Symbol-sett er "/" for primær tabell, eller "\" for sekundær tabell. Men, hvis et Symbol Overlegg er benyttet, så vil overleggets tilhørende tegn eller bokstav erstatte ID.

Basert på overstående ville mitt eget APRS Beacon (som LA6IM) være "=5839.55N/00539.49E-" hvis jeg benytter primær symboltabell og har Home som kartsymbol. I og med at jeg benyttet dette oppsettet for å koble min PC/Laptop til APRS, så var Home-symbol et fornuftig valg.