Last edited · 1 revision  

 Unproto oppsett for TNC tilkoblet en radio-port

For at du skal få relesendt dine egne signaler via APRS er det avgjørende at du har korrekt setting av innhold i UNPROTO. For bruk av "SSn-N" anbefales å bruke 3-bokstavs "ISO Country codes" (dvs som innhold i UIFLOOD på Digipeateren):

  • WIDE3-3 (for Hjemme og Mobil bruk)
  • WIDE2-2 (som over, med ett mindre hopp)
  • WIDE2-1 (som over, men kun ett hopp, uten bruk av Fill-in)
  • WIDE1-1,WIDE2-2 (for Mobil, ved bruk av Fill-in Digi)
  • WIDE1-1,WIDE2-1 (som over, men ett hopp mindre for å redusere områdespredning)
  • NOR3-3 (Område/Land, hvor NOR = Norge, og ISL = Island)

Den våkne sjel vil kanskje lure på hva forskjellen da er mellom WIDE1-1 og WIDE2-1, idet begge disse pr definisjon kun gir ett hopp? Vel, WIDE1-1 er forbeholdt Fill-in Digipeatere, men aksepteres også av Wide Area Digipeatere for ett hopp. WIDE2-1 derimot vil KUN bli akseptert av en Wide Area Digipeater, og IKKE av en Fill-in. Hensikten er da at brukeren selv skal få bestemme om han har behov for "assistanse" fra en Fill-in eller ikke, når han/hun kun har behov for ett hopp.