Last edited · 1 revision  

 Generelle merknader om nytt APRS oppsett (New n-N Paradigm)

Før vi går igang med mer detaljert beskrivelse av forskjellige oppsett, vil jeg bare nevne at det var mye diskusjon i perioden 2005-2006 om hva som var "beste" oppsett for APRS. Denne diskusjonen gikk bl.a på Yahoo-gruppen til UI-View. Det viste seg desverre at en av frontfigurene innen APRS i Europa (M0CYP/Andy Pritchard) gikk tilbake på å promotere bruken av WIDEn-N i EU (om han mente EU eller Europa skal være usagt), og han undergravet med dette videreutviklingen av APRS-protokollen, etter min mening. Det var også farlig i denne sammenheng å gjøre seg til talsmann for hele Europa, som Andy defacto gjorde. Og ja, jeg informerte ham om mitt synspunkt i denne sammenheng, hi.

Den største ulempen var at det ble fattet vedtak på sviktende grunnlag og/eller manglende erfaring. I Danmark tviholdt de fortsatt på TRACEn-N (det fantes heldigvis noen få unntak, hi), idet de ellers "mistet muligheten til sporbarhet". At dette var direkte feil hadde enkelte så langt ikke forstått, idet det avgjørende for sporbarhet er innholdet i digipeaterparameteret UITRACE, og intet annet.

Så tilbake til mer lokale forhold. Etter utstrakt kommunikasjon med hhv WB4APR/Bob Bruninga, og noen Sysops i Norge, sto vi i 2006 igjen med en felles anbefalt struktur for oppsett av APRS i Norge:

  • WIDE2-1, WIDE2-2 eller WIDE 3-3 skal brukes for relesending via frittstående Digipeatere
  • WIDE1-1 skal brukes for relesending via en Fill-in Digipeater
  • NORn-N (som SSn-N ~ SS står for "Single State") kan brukes for nasjonal relesending via faste Digipeatere. Det er også fullt mulig å bruke fylkesforkortelser for SSn-N, f.eks ROGn-N for Rogaland, hi, men dette må vi i så fall bli enig om nasjonalt slik at vi alle følger samme oppsett.
  • Husk videre at WIDEn-N og NORn-N ikke skal brukes samtidig, det er enten det ene, eller det andre

I dette lå også at TRACEn-N ikke lenger skulle brukes.

Den våkne leser vil kanskje etterlyse hva som skjedde med RELAY etter innføring av gjennomgående bruk av WIDEn-N? Vel, du vil faktisk tjene på ikke å bruke RELAY, idet enhver Digipeater nå umiddelbart gjenkjenner WIDE1-1 i fremtiden, både Fill-in og frittstående Digipeater. På denne måten trenger du som bruker kun å tenke på ett enkelt parameter for alle typer relesending, nemlig WIDEn-N.

Men, denne løsningen krever korrigert innhold i to unike Digipeater-parameter, hhv UIFLOOD og UITRACE, for at vi skal oppnå ønsket effekt, nemlig redusert frekvensbelastning (trafikkvolum og unødig QRM) uten tap av data. Merk her at jeg snakker om endring av Digipeaterens parameter.

Jeg vil også minne om at de fleste av dagens brukermanualer for TNC og Radio fortsatt inneholder den gamle beskrivelsen av APRS oppsett ved bruk av kombinasjonen "RELAY,TRACE,WIDE". Men, vær obs på at det er stor forskjell på "TRACE" og "TRACEn-N", samt "WIDE" og "WIDEn-N", dvs hvordan disse behandles av dagens programvare.


Innen Norge skal du ikke lenger se Digipeatere og vanlige APRS stasjoner som bruker gammelt oppsett. Som APRS bruker skal du være obs på at oppsettet på din lokale Digipeater avgjør hvordan du selv må sette opp din egen stasjon for at dine pakker skal bli relesendt.

Så hva er da fordelen med det nye oppsettet, eller WIDEn-N?

Vel, kort fortalt:

  • Sporing av pakker videreføres, men nå ved bruken av WIDEn-N (ref innhold i UITRACE)
  • Bedre kontroll med spredning av data (antall hopp, og mulighet for innføring av nasjonal distribusjon)
  • Ingen "ping-pong" av pakker mellom Digipeatere/tilsvarende
  • Fjerning av unødvendige duplikater mellom Digipeatere, dvs
  • Mindre belastning på frekvensen uten tap av informasjon
  • Du som bruker trenger kun å tenke på ett parameter, nemlig WIDEn-N

For at dette skal kunne fungere må alle sørge for å ikke overdrive antall hopp ved setting av "WIDEn-N". De forskjellige Digipeater programmer har også varierende mulighet til å filtrere vekk (stoppe) brukere med for mange hopp i WIDEn-N, men håpet er at dette ikke skal være nødvendig. For APRS viser det seg i praksis at digipeaterhopp på mer enn 4 vanligvis ikke når frem, og det har derfor i det nye oppsettet blitt fokusert på max WIDE3-3. Trafikkbelastning og digipeater tetthet vil selvfølgelig spille inn, men max 3 hopp bør fortsatt være målet for APRS.

IARU Region 1 har adoptert "New n-N Paradigm" som standard oppsett for APRS. Dette skjedde på høstmøtet i 2008, etter forslag fra NRRL.