Last edited · 1 revision  

 APRS frekvenser (IARU Region 1 ~ Europa)

 

Bånd Bærebølge Frekv Tildelt Frekv Merknad
40 m 7.035,0 7.033,5 LSB 300Bd
30 m 10.151,0 10.149,5 LSB 300Bd
20 m 14.104,5 14.103,0 LSB 300Bd
17 m 18.102,0 18.100,5 LSB 300Bd
15 m 21.117,0 21.115,5 LSB 300Bd
10 m 29.250 29.250 FM 1200Bd
6 m 50 MHz a) 50 MHz FM 1200Bd
2 m 144.800 144.800 FM 1200Bd
2 m 144.825 b) 144.825 b) FM 1200Bd
70 cm 433.800 433.800 FM 1200Bd
70 cm 432.500 c) 432.500 c) FM 1200Bd

 

a) Digital kommunikasjon på 6m er tillatt mellom 50.620 - 50.750MHz, men vi har så langt ikke definert noen spesifikk kanal for APRS. Kanal for DV Call er definert (se D-STAR under). Det pågår noe testing i regi av Follogruppen med bruk av Winlink (Packet) på 50.700MHz

b) 144.825MHz er ny sekundær frekvens for APRS på VHF etter endring i båndplanen under IARU Region 1 konferansen i Sun City 2011

c) 432.500MHz er ny sekundær frekvens for APRS på UHF etter Cavtat 2008, og kommer i tillegg til 433.800MHz (primær)


Audio frekvenser på HF

For HF (LSB) skal du legge merke til følgende:

  • Det finnes ingen "standard" for APRS på HF, foruten oppsettet på 30m (10 MHz)
  • Bærebølgefrekvens tilsvarer "Surpressed Carrier" for LSB, eller det vi normalt kaller vindusfrekvens
  • Tildelt frekvens tilsvarer "Assigned Frequency", eller senter av tillatt utstrålt bånd
  • Reell vindusfrekvens vil derfor være avhengig av TNCens to audio-toner

Følgende data er hentet fra WA8LMF, med referanse til TNCers audio-toner ved bruk på 300Bd HF:

 

Tone-frekvensTNCer som bruker demOffsett
1600 / 1800 Hz Kantronics KAM, TAPR TNC2 (MFJ 127x. etc), TinyTrak + 0,20 kHz
2130 / 2230 Hz AEA/Timewave PK-232 + 0,68 kHz
1100 / 1300 Hz TigerTronics TigerTrak (300 baud HF mode) - 0,30 kHz
2100 / 2300 Hz AGW Packet Engine softmodem (300 baud mode) + 0,70 kHz

 

Med Offsett menes avviket mellom oppgitt bærebølgefrekvens og din vindusfrekvens relativ til LSB, dvs det du må justere vindusfrekvensen med for at senterfrekvensen skal bli korrekt for å kunne kommunisere med andre stasjoner, basert på din egen TNCs tone-sett.

Men, dette må kun ses som en grov beskrivelse, idet det kan være større eller mindre avvik. Mitt beste tips er å monitore allerede etablerte stasjoner, notere hvilken vindusfrekvens du må ha på din sender/transceiver for at TNCen skal fungere, og så bruke denne fremfor å "stå på krava", hi.


D-STAR frekvenser

IARU Region 1 konferansen i 2008 (Cavtat) og Sun City i 2011 gjorde en del vedtak til fordel for Digital Voice (DV).

For vårt vedkommende berører dette spesielt VHF og UHF som er de bånd vi benytter mest, både for simpleks og ved etablering av digitale repeatere, men her er også frekvenser for 6m (50 MHz) og 23cm (1296 MHz).

IARU Region 1 VHF Handbook inneholder disse endringene, og noe er nevnt nedenfor. Lenken viser til siste versjon av håndboken som er v6.0.

Merknader:

  • 6 m: Digital voice bruker samme segment som FM på 6m mellom 51.410 og 51.590 MHz, men bruker skal først sjekke at kanal / frekvens ikke er i bruk på andre modes.
  • 2 m: Digital voice bruker nå samme segment som FM på 2m mellom 145.000 og 145.800 MHz, men bruker skal først sjekke at det ikke er FM-trafikk før kanal / frekvens tas i bruk
  • 70 cm: Digital voice bruker nå samme segment som FM på 70cm mellom 433.000 og 433.375 MHz, 433.400 til 433.575 MHz benyttes for simpleks, med samme merknad om FM trafikk som for 2m
  • 23 cm: Digital Voice bruker samme segment som FM på 23 cm for repeatere, og båndet 1297.7250 for simpleks call. DD-kanaler er nå gitt 5 kanaler (150kHz) mellom 1299.075 og 1299.675. Båndet 1240.750 til 1241.000 er reservert for fremtidig DV bruk

Kallefrekvenser (simpleks) for Digital Voice, se tabell:

 

Bånd Frekvens (MHz) Merknad
6m 50.630 DV Call
2m 145.375 DV Call
70cm 433.450 DV Call
23cm 1297.725 DV Call

 

Se ellers www.nrrl.no for evt oppdatert frekvensinfo (under VHF Seksjonen), eller i D-STAR oversikten som du finner under Digitaloversikter i menyen til venstre.